'ปรีชา'โวเตรียมงบ150ล้าน แก้ภัยแล้ง

แสดงความคิดเห็น

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 15:38

http://goo.gl/rXyo7 (ขนาดไฟล์: 0 )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 34 จังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตามนโยบายของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย

นายปรีชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งประชาชนต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นขอให้หน่วยงานแก้ปัญหาภัยแล้งให้ตรงเป้า โดยการแก้ปัญหาระยะสั้นได้สั่งการให้จัดหาภาชนะใส่น้ำ รถบรรทุกน้ำ แหล่งน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว ได้เตรียมงบประมาณ 150 ล้านบาท ให้จังหวัดละ 2 ล้านบาท เพื่อบูรณาการขุดลอกคูคลองเพื่อให้เส้นทางน้ำแต่ละพื้นที่ได้มีการเชื่อมโยงกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าหาแหล่งน้ำ

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปภ. รับผิดชอบศูนย์คลังเครื่องมือช่วยเหลือภัยแล้ง ได้เตรียมการจัดหาภาชนะใส่น้ำ รถบรรทุกน้ำ การขุดบ่อบาดาล และเตรียมพร้อมบุคลากรช่วยเหลือประชาชน เพื่อรับมือภาวะภัยแล้งในช่วง 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.โดยขณะนี้มีรถบรรทุกน้ำจำนวน 1,918 คัน ในการช่วยเหลือ และจะประสานความร่วมมือกับทุกจังหวัดอย่างเต็มที่ จึงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า จะไม่ขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภค บริโภค และการใช้เพื่อเกษตรกรรมต่างๆ

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่โพสต์: 22/02/2556 เวลา 04:44:59

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 15:38 http://goo.gl/rXyo7 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 34 จังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตามนโยบายของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย นายปรีชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งประชาชนต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นขอให้หน่วยงานแก้ปัญหาภัยแล้งให้ตรงเป้า โดยการแก้ปัญหาระยะสั้นได้สั่งการให้จัดหาภาชนะใส่น้ำ รถบรรทุกน้ำ แหล่งน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว ได้เตรียมงบประมาณ 150 ล้านบาท ให้จังหวัดละ 2 ล้านบาท เพื่อบูรณาการขุดลอกคูคลองเพื่อให้เส้นทางน้ำแต่ละพื้นที่ได้มีการเชื่อมโยงกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าหาแหล่งน้ำ ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปภ. รับผิดชอบศูนย์คลังเครื่องมือช่วยเหลือภัยแล้ง ได้เตรียมการจัดหาภาชนะใส่น้ำ รถบรรทุกน้ำ การขุดบ่อบาดาล และเตรียมพร้อมบุคลากรช่วยเหลือประชาชน เพื่อรับมือภาวะภัยแล้งในช่วง 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.โดยขณะนี้มีรถบรรทุกน้ำจำนวน 1,918 คัน ในการช่วยเหลือ และจะประสานความร่วมมือกับทุกจังหวัดอย่างเต็มที่ จึงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า จะไม่ขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภค บริโภค และการใช้เพื่อเกษตรกรรมต่างๆ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...