จิตพร้อม? รับภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

จิตพร้อม? รับภัยพิบัติ

ขอบคุณที่มาจาก : พลังจิตดอทคอมออนไลน์ 18 ก.พ.2556

http://board.palungjit.com/f178/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-334019.html

บทความนี้ฯ อาจจะช่วยคนที่จิตกำลังตกต่ำอยู่ณ.ขณะนี้ก็ได้ ซึ่งมิอาจจะไปปรึกษากับใคร แม้นกระทั่งคนใกล้ชิด คนภายในครอบครัวก็ยังไม่สามารถปรึกษากันได้เลย เพราะอ้างว่าคนใกล้ชิดไม่เชื่อตามเรา เป็นต้น

บางท่านถึงกับลาออกจากงานกันเลยทีเดียว บางท่านก็เป็นเอามากคือ กินไม่ได้ นอนก็ไม่หลับ เป็นมากกว่านั้นอีกก็คือ ไปปรึกษาจิตแพทย์กันแล้วก็มี เพราะหาทางหนี ทีไล่แบบคนอื่นๆกันไม่ได้ อันเนื่องมาจากสภาพการเงิน และความเป็นอยู่ไม่อำนวย ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ จิตอาจเกิดความเครียด อาจส่งผลเสียทั้งตนเอง และผู้อยู่รอบข้าง และที่ทำงาน ไปจนถึงระดับสังคม ประเทศชาติ เป็นต้น

พวกเรามาช่วยกันปกป้องพวกเขาเหล่านั้นร่วมกันด้วยเถิด เพราะอย่าถือว่าไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่พี่น้อง ไม่ใช่ลูกหลานของตนเลย นึกเสียว่าเขาเหล่านั้นก็คือ เพื่อนร่วมโลกกับเรามาชาตินี้ก็แล้วกัน และชาติอื่นอาจจะเป็นพ่อแม่ หรือพี่น้อง หรือลูกหลานของตนเองก็เป็นได้

วันนี้พวกเรามาช่วยยกจิตกันและกันให้สูงขึ้นตามกันไปด้วยเถิด เพราะพวกเขาเหล่านั้นที่เกิดมาแล้วก็ย่อมอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความหวังเหมือนกับทุกๆท่าน

พวกเรามาพร้อมใจกันมอบความรัก ความเมตตา ความอบอุ่นใจซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกันจะดีกว่าไหม๊???

อย่าลืมนะ!

ร่างกายของคนเรานั้นเสื่อมทุกวัน เมื่อตายไปแล้วอย่างมากก็แค่เป็นปุ๋ยของโลก

แต่ก็ยังมีประโยชน์เสียกว่าจิตใจเสื่อมทราม

แต่จิตใจของคนเรานั้นเสื่อมไม่ได้ เพราะถ้าจิตคนเสื่อมเมื่อไหร่

นอกจากจะส่งผลร้ายกับตนเอง และผู้อื่นแล้ว ยังไปทำลายโลก และทำลายธรรมชาติตามไปด้วย

จริงอยู่เราไม่สามารถไปหยุดยั้งกับผู้อื่น หรือสิ่งอื่นๆได้ โดยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติ

แต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เราพอจะเปลี่ยนแปลง และทำกันได้ในตอนนี้ เดี๋ยวนี้ก็คือ

จิตใจของตนเอง

เพราะฉะนั้น วันนี้ เดี๋ยวนี้ วินาทีนี้เป็นต้นไป

เรามาสร้างภูมิต้านทานจิตกันก็คือ ฝึกจิตให้คิดบวกอย่างสม่ำเสมอ

หรือมีความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน การให้อภัยกันและกัน

ประการแรกเราจะต้องเข้าใจจิตของตนเองเสียก่อน

แต่ถ้าเราไม่พยายามทำความเข้าใจธรรมชาติแห่งจิตของตนแล้ว

ต่อไปเราก็จะไม่สามารถเข้าใจผู้อื่น ไม่เข้าใจโลก และไม่เข้าใจจักรวาล

นี่เป็นการสร้างความสมดุลย์ของธรรมชาติ โดยเริ่มต้นที่จิตของตนเองก่อน

ภูมิต้านทานของจิตจึงจะสร้างความอดทน หรือการยอมรับกับธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง

และผู้ที่มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเท่านั้น จะช่วยให้เราสามารถอยู่บนโลกในกลียุค หรือภัยพิบัติในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

ที่มา: พลังจิตดอทคอมออนไลน์
วันที่โพสต์: 18/02/2556 เวลา 03:53:54

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จิตพร้อม? รับภัยพิบัติ ขอบคุณที่มาจาก : พลังจิตดอทคอมออนไลน์ 18 ก.พ.2556 http://board.palungjit.com/f178/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-334019.html บทความนี้ฯ อาจจะช่วยคนที่จิตกำลังตกต่ำอยู่ณ.ขณะนี้ก็ได้ ซึ่งมิอาจจะไปปรึกษากับใคร แม้นกระทั่งคนใกล้ชิด คนภายในครอบครัวก็ยังไม่สามารถปรึกษากันได้เลย เพราะอ้างว่าคนใกล้ชิดไม่เชื่อตามเรา เป็นต้น บางท่านถึงกับลาออกจากงานกันเลยทีเดียว บางท่านก็เป็นเอามากคือ กินไม่ได้ นอนก็ไม่หลับ เป็นมากกว่านั้นอีกก็คือ ไปปรึกษาจิตแพทย์กันแล้วก็มี เพราะหาทางหนี ทีไล่แบบคนอื่นๆกันไม่ได้ อันเนื่องมาจากสภาพการเงิน และความเป็นอยู่ไม่อำนวย ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ จิตอาจเกิดความเครียด อาจส่งผลเสียทั้งตนเอง และผู้อยู่รอบข้าง และที่ทำงาน ไปจนถึงระดับสังคม ประเทศชาติ เป็นต้น พวกเรามาช่วยกันปกป้องพวกเขาเหล่านั้นร่วมกันด้วยเถิด เพราะอย่าถือว่าไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่พี่น้อง ไม่ใช่ลูกหลานของตนเลย นึกเสียว่าเขาเหล่านั้นก็คือ เพื่อนร่วมโลกกับเรามาชาตินี้ก็แล้วกัน และชาติอื่นอาจจะเป็นพ่อแม่ หรือพี่น้อง หรือลูกหลานของตนเองก็เป็นได้ วันนี้พวกเรามาช่วยยกจิตกันและกันให้สูงขึ้นตามกันไปด้วยเถิด เพราะพวกเขาเหล่านั้นที่เกิดมาแล้วก็ย่อมอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความหวังเหมือนกับทุกๆท่าน พวกเรามาพร้อมใจกันมอบความรัก ความเมตตา ความอบอุ่นใจซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกันจะดีกว่าไหม๊??? อย่าลืมนะ! ร่างกายของคนเรานั้นเสื่อมทุกวัน เมื่อตายไปแล้วอย่างมากก็แค่เป็นปุ๋ยของโลก แต่ก็ยังมีประโยชน์เสียกว่าจิตใจเสื่อมทราม แต่จิตใจของคนเรานั้นเสื่อมไม่ได้ เพราะถ้าจิตคนเสื่อมเมื่อไหร่ นอกจากจะส่งผลร้ายกับตนเอง และผู้อื่นแล้ว ยังไปทำลายโลก และทำลายธรรมชาติตามไปด้วย จริงอยู่เราไม่สามารถไปหยุดยั้งกับผู้อื่น หรือสิ่งอื่นๆได้ โดยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติ แต่มีอยู่สิ่งเดียวที่เราพอจะเปลี่ยนแปลง และทำกันได้ในตอนนี้ เดี๋ยวนี้ก็คือ จิตใจของตนเอง เพราะฉะนั้น วันนี้ เดี๋ยวนี้ วินาทีนี้เป็นต้นไป เรามาสร้างภูมิต้านทานจิตกันก็คือ ฝึกจิตให้คิดบวกอย่างสม่ำเสมอ หรือมีความรัก ความเมตตา ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน การให้อภัยกันและกัน ประการแรกเราจะต้องเข้าใจจิตของตนเองเสียก่อน แต่ถ้าเราไม่พยายามทำความเข้าใจธรรมชาติแห่งจิตของตนแล้ว ต่อไปเราก็จะไม่สามารถเข้าใจผู้อื่น ไม่เข้าใจโลก และไม่เข้าใจจักรวาล นี่เป็นการสร้างความสมดุลย์ของธรรมชาติ โดยเริ่มต้นที่จิตของตนเองก่อน ภูมิต้านทานของจิตจึงจะสร้างความอดทน หรือการยอมรับกับธรรมชาติที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง และผู้ที่มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเท่านั้น จะช่วยให้เราสามารถอยู่บนโลกในกลียุค หรือภัยพิบัติในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...