ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง 33 จว.ภัยหนาว 14 จว.

แสดงความคิดเห็น

ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง 33 จว.ภัยหนาว 14 จว.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. สรุปสถานการณ์ภัยแล้งมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 33 จังหวัด โดยปัจจุบันนี้มีจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุโขทัย พิษณุโลก อุบลราชธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ พะเยา พิจิตร จันทบุรี เลย ตาก ลำพูน เชียงราย หนองบัวลำภู มุกดาหาร ฉะเชิงเทรา สตูล ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี น่าน และจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว มี 14 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 4 ล้านคน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย แพร่ ลำพูน น่าน หนองบัวลำภู มุกดาหาร ตาก ลำปาง เพชรบูรณ์ และพะเยา สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศนั้น มีปริมาตรน้ำทั้งหมด 43,809 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 17.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ระบายออก 118.87 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขอบคุณ http://www.paipibut.org/view.php?dataid=22870

มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.พ.56

ที่มา: มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 17/02/2556 เวลา 04:22:13

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง 33 จว.ภัยหนาว 14 จว. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. สรุปสถานการณ์ภัยแล้งมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 33 จังหวัด โดยปัจจุบันนี้มีจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี บึงกาฬ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุโขทัย พิษณุโลก อุบลราชธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ พะเยา พิจิตร จันทบุรี เลย ตาก ลำพูน เชียงราย หนองบัวลำภู มุกดาหาร ฉะเชิงเทรา สตูล ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี น่าน และจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว มี 14 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 4 ล้านคน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย แพร่ ลำพูน น่าน หนองบัวลำภู มุกดาหาร ตาก ลำปาง เพชรบูรณ์ และพะเยา สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศนั้น มีปริมาตรน้ำทั้งหมด 43,809 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 17.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ระบายออก 118.87 ล้านลูกบาศก์เมตร ขอบคุณ… http://www.paipibut.org/view.php?dataid=22870 มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...