ไอซีที ลงสุราษฎร์ฯ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

ไอซีที ลงสุราษฎร์ฯ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ

ไทยรัฐออนไลน์ 9 ก.พ.56

ไอซีที เปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัย และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนฯ เตรียมความพร้อมชาวสุราษฎร์ธานีรับมือภัยพิบัติ...

วันที่ 7 ก.พ.นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังการเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของ พื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อ ป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2556 ว่า โครงการครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ณ ตำบลคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5-6 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติแก่พี่ น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนว 25 ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขา ซึ่งประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำท่วม น้ำหลาก และดินโคลนถล่มเป็นประจำทุกปี ให้มีความพร้อมและใช้อุปกรณ์ต่างๆ และระบบการเตือนภัย รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและสำรอง ตลอดจนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมการอพยพหลบภัยได้อย่างถูกวิธี เป็นมาตรฐานและทันเหตุการณ์ เพื่อลดความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/02/2556 เวลา 03:56:35

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ไอซีที ลงสุราษฎร์ฯ ซ้อมรับมือภัยพิบัติ ไทยรัฐออนไลน์ 9 ก.พ.56 ไอซีที เปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัย และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนฯ เตรียมความพร้อมชาวสุราษฎร์ธานีรับมือภัยพิบัติ... วันที่ 7 ก.พ.นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังการเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของ พื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อ ป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี 2556 ว่า โครงการครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ณ ตำบลคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5-6 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติแก่พี่ น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนว 25 ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำสาขา ซึ่งประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำท่วม น้ำหลาก และดินโคลนถล่มเป็นประจำทุกปี ให้มีความพร้อมและใช้อุปกรณ์ต่างๆ และระบบการเตือนภัย รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและสำรอง ตลอดจนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมการอพยพหลบภัยได้อย่างถูกวิธี เป็นมาตรฐานและทันเหตุการณ์ เพื่อลดความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...