นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชืวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”

แสดงความคิดเห็น

เจแปนฟาวน์เดชั่น จับมือ TCDC และ Plus Arts ถอดประสบการณ์วิกฤติน้ำท่วมในไทยและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ชวนคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ ในนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชืวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และPlus Arts องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น นำเสนอการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบรอบด้าน ตั้งแต่ระดับเมือง ชุมชน และระดับคน ด้วยบทเรียนความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น มาเป็นปัจจัยสำหรับ ‘การออกแบบ’ เพื่อเตรียมตัวเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2555 — 6 มกราคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

ที่มา: ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 18:16:50 น.
วันที่โพสต์: 6/10/2555 เวลา 01:03:32

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เจแปนฟาวน์เดชั่น จับมือ TCDC และ Plus Arts ถอดประสบการณ์วิกฤติน้ำท่วมในไทยและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ชวนคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ ในนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชืวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และPlus Arts องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น นำเสนอการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบรอบด้าน ตั้งแต่ระดับเมือง ชุมชน และระดับคน ด้วยบทเรียนความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น มาเป็นปัจจัยสำหรับ ‘การออกแบบ’ เพื่อเตรียมตัวเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ในนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2555 — 6 มกราคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...