นายสันติ รุ่งนาสวน

นายสันติ รุ่งนาสวน

นายสันติ รุ่งนาสวน

พิการอัมพาตค่อนตัวตั้งแต่ไหล่ลงมา

MR.SANTI RUNGNASUAN

quadriplegia or tetraplegia

ที่มา: tddf
วันที่โพสต์: 31/08/2558 เวลา 14:53:24 ดูภาพสไลด์โชว์ นายสันติ รุ่งนาสวน