คำอวยพร หน้า 1

ส.ค.ส. ด้านที่มีคำอวยพร

คำอวยพรภาษาไทย
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงอำนวยพรให้
ประสบความสุขความเจริญ
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

คำอวยพรภาษาอังกฤษ
May you be Blessed with the Best

ตัวอย่างบัตรอวยพร