วิธีการอุดหนุนบัตรอวยพร หน้า 1

1. ราคา บัตรอวยพร - ซื้อมาก ลดมาก

ตารางราคา บัตรอวยพรเอนกประสงค์
รายการ จำนวนลด/แผ่น (บาท)ราคา /แผ่น (บาท)
1ตั้งแต่ 1 - 49 แผ่น - 10.00
2ตั้งแต่ 50 - 99 แผ่น 0.509.50
3ตั้งแต่ 100 - 499 แผ่น 1.009.00
4ตั้งแต่ 500 - 999 แผ่น 1.508.50
5ตั้งแต่ 1,000 แผ่นขึ้นไป2.008.00

บัตรอวยพรมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยทำจากกระดาษอาร์ตมันเคลือบยูวี 210 แกรม ขนาด 5 X 7 นิ้ว (พับแล้ว) แถมซองสีขาวกระดาษปอนด์ 100 แกรมเท่ากับจำนวนบัตรอวยพร.......ฟรี

2. การสั่งซื้อ – ซื้อได้ 4 วิธี โดยเลือกใช้วิธีที่สะดวกที่สุด ดังนี้

 • 2.1 ซื้อที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
 • 2.2 สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 0-2628-5701 หรือ 0-2281-9280
 • 2.3 สั่งซื้อทางโทรสารที่ 0-2281-9270
 • 2.4 สั่งซื้อทาง E-mail: office@tddf.or.th หรือ tddf_or_th@hotmail.com

หมายเหตุ สามารถสั่งซื้อได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

แผนที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ และส่งทางไปรษณีย์

 • 3.1 แจ้งชื่อภาพและรหัสภาพของบัตรอวยพรที่ต้องการ
 • 3.2 แจ้งจำนวนที่ต้องการของบัตรอวยพรแต่ละภาพ
 • 3.3 แจ้งวิธีที่ต้องการให้จัดส่ง ได้แก่ 3.3.1) พัสดุลงทะเบียน 3.3.2) อีเอ็มเอส ( ด่วน )
 • 3.4 ส่งค่าใช้จ่าย ได้แก่ 3.4.1) ค่าบัตรอวยพรตามจำนวนที่สั่ง ( ดูราคาในตารางของข้อ 1 ) 3.4.2) ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ - ตามอัตราต่อไปนี้
ตารางค่าใช้จ่ายในการส่งทางไปรษณีย์ จำนวนบัตรอวยพร (แผ่น)
จำนวนบัตรอวยพร (แผ่น)ค่าส่งอีเอ็มเอส(บาท)ค่าส่งลงทะเบียน (บาท)
1 - 2552 บาท 28 บาท
26 - 5067 บาท /38 บาท
51 - 7082 บาท 58 บาท
71 - 10097 บาท 58 บาท
101 - 150137 บาท 65 บาท
151 - 200157 บาท 65 บาท
201 - 250197 บาท 80 บาท
251 - 300242 บาท 95 บาท
301 - 350267 บาท 95 บาท
351 - 400317 บาท 110 บาท
401 - 450367 บาท125 บาท
451 - 500397 บาท145 บาท

หมายเหตุ การจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดอย่างน้อย 2 วัน
การจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดอย่างน้อย 5 วัน

4. ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 • 4.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ดังนี้
  • 4.1.1 ธนาคารธนชาต สาขาสำนักสวนมะลิ
   ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี 789-6-07069-7
  • 4.2 โทรสารหลักฐานการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ และที่อยู่ ไปที่ 0-2281-9270

  5. ขั้นตอนการส่งบัตรอวยพรและใบเสร็จรับเงิน

  ทันทีที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว มูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดส่ง ดังต่อไปนี้

  • 5.1 บัตรอวยพรตามจำนวนที่สั่ง
  • 5.2 แถมซองสีขาวกระดาษปอนด์ 100 แกรม เท่ากับจำนวนบัตรอวยพร....ฟรี
  • 5.3 ใบเสร็จค่าบัตรอวยพร