วิธีการอุดหนุนบัตรอวยพร หน้า 1

1. ราคา บัตรอวยพร - ซื้อมาก ลดมาก

ตารางราคา บัตรอวยพรเอนกประสงค์
รายการ จำนวนลด/แผ่น (บาท)ราคา /แผ่น (บาท)
1ตั้งแต่ 1 - 49 แผ่น - 10.00
2ตั้งแต่ 50 - 99 แผ่น 0.509.50
3ตั้งแต่ 100 - 499 แผ่น 1.009.00
4ตั้งแต่ 500 - 999 แผ่น 1.508.50
5ตั้งแต่ 1,000 แผ่นขึ้นไป2.008.00

บัตรอวยพรมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยทำจากกระดาษอาร์ตมันเคลือบยูวี 210 แกรม ขนาด 5 X 7 นิ้ว (พับแล้ว) แถมซองสีขาวกระดาษปอนด์ 100 แกรมเท่ากับจำนวนบัตรอวยพร.......ฟรี

2. การสั่งซื้อ – ซื้อได้ 3 วิธี โดยเลือกใช้วิธีที่สะดวกที่สุด ดังนี้

 • 2.1 ซื้อที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
 • 2.2 สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 0-2281-9280
 • 2.3 สั่งซื้อทาง E-mail: tddfoffice@gmail.com

หมายเหตุ สามารถสั่งซื้อได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

แผนที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

google maps https://goo.gl/maps/oT9z4JhXH9P2 (ขนาดไฟล์: 0 )

3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ และส่งทาง KERRY EXPRESS

 • 3.1 แจ้งชื่อภาพและรหัสภาพของบัตรอวยพรที่ต้องการ
 • 3.2 แจ้งจำนวนที่ต้องการของบัตรอวยพรแต่ละภาพ
 • 3.3 ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ หรือชื่อหน่วยงาน ในการออกใบเสร็จ
 • 3.4 แจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง
 • 3.5 รวมค่าใช้จ่าย ได้แก่ (3.5.1) ค่าบัตรอวยพรตามจำนวนที่สั่ง ( ดูราคาในตารางของข้อ 1 ด้านบน ) (3.5.2) ค่าจัดส่ง - ตามอัตราต่อไปนี้
ตารางค่าใช้จ่ายในการส่งทาง KERRY EXPRESS จำนวนบัตรอวยพร (แผ่น)
จำนวนบัตรอวยพร (แผ่น)กรุงเทพมหานคร (บาท)ต่างจังหวัด (บาท)
1 - 10075 บาท 90 บาท
101 - 300100 บาท 115 บาท
301 - 400120 บาท 135 บาท
401 - 500165 บาท 180 บาท

4. ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 • 4.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้
  • 4.1.1 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์
   ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี 070-0-19248-4
  • 4.2 ส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ และที่อยู่ ทางอีเมล tddfoffice@gmail.com

  5. ขั้นตอนการส่งบัตรอวยพรและใบเสร็จรับเงิน

  ทันทีที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว มูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดส่ง ดังต่อไปนี้

  • 5.1 บัตรอวยพรตามจำนวนที่สั่ง
  • 5.2 แถมซองสีขาวกระดาษปอนด์ 100 แกรม เท่ากับจำนวนบัตรอวยพร....ฟรี
  • 5.3 ใบเสร็จค่าบัตรอวยพร