นางสาวศศิวรรณ ประสพสุข

นางสาวศศิวรรณ ประสพสุข

นางสาวศศิวรรณ ประสพสุข

พิการอัมพาตค่อนตัวตั้งแต่ไหล่ลงมา

MS.SASIWAN PRASOPSUK

quadriplegia or tetraplegia

ที่มา: tddf
วันที่โพสต์: 31/08/2558 เวลา 14:56:37 ดูภาพสไลด์โชว์ นางสาวศศิวรรณ ประสพสุข