นายศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์

นายศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์

นายศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์

พิการอัมพาตค่อนตัวตั้งแต่ไหล่ลงมา

MR.SAKJUTI PLANGPONGPAN

quadriplegia or tetraplegia

ที่มา: tddf
วันที่โพสต์: 31/08/2558 เวลา 14:58:30 ดูภาพสไลด์โชว์ นายศักดิ์จุติ ปลั่งพงษ์พันธ์