แบบสมัครเป็นอาสาสมัคร

คำนำหน้า

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร

รอตรวจสอบ

(รูปแบบ YYYY-mm-dd เช่น 1979-03-26)

การศึกษา

(ถ้ามี)

ข้อมูลการติดต่อ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ข้อมูลการทำงาน

ข้อมูลความต้องการเป็นอาสาสมัคร

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ กรุณา ดาวน์โหลดใบสมัคร หลังจากนั้นให้กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
29 อาคารชัยพฤกษ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
กรุงเทพฯ 10200
อีเมล์: office@tddf.or.th