ห้องอาสาสมัคร หน้า 8

 1. 106"วีราวรุฬห์ มาวิจักขณ์" ต้นแบบ "จิตอาสา" วัยรุ่นไทย...ช่วยคนพิกา... 1413/0 30/04/2556
 2. 107อสมท ชู “เลดี้ไนน์” ชวนผู้ชมทำความดี 3 กิจกรรม...“เป็นดวงตาแทนคน... 1039/0 30/04/2556
 3. 108 โรงเรียนธรรมิกวิทยารับอาสาสมัครเข้าอบรมเพื่อการผลิตหนังสือสำหรั... 988/0 24/04/2556
 4. 109“เดอะ มัส” ผุดคอนเสิร์ต โดดการกุศลบริจาคให้บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ... 824/0 24/04/2556
 5. 110กรมสรรพากรสร้างจิตอาสาสานต่อโครงการกระดาษหน้าที่ 3 เพื่อคนตาบอด ... 896/0 23/04/2556
 6. 111คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 908/0 21/04/2556
 7. 112นวัตกรรมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ (ทรู) "แอป" เพื่อสุขภาพและสังคม 876/0 16/04/2556
 8. 113ช็อปไอเดียช่วยเหลือสังคม เริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ รับปีใหม่ไทย 1017/0 16/04/2556
 9. 114แด่น้องผู้มีความหวัง สร้างฝันให้น้องด้อยโอกาส 1003/0 15/04/2556
 10. 115MOL THAILAND บริจาคสองแสนบาทแรกให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ 742/0 12/04/2556
 11. 116กิจกรรมจิตอาสาพาน้องหูหนวกเที่ยวถ่ายรูปปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร 1019/0 11/04/2556
 12. 117อบรมครูอาสา เพื่อสอนนักเรียนตาบอดให้ถ่ายภาพ รุ่นที่4 1209/0 11/04/2556
 13. 118ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 1173/0 9/04/2556
 14. 119อบรมอาสาสมัครผลิตสื่อเดซี่ และอักษรเบรลล์ 1049/0 8/04/2556
 15. 120ปิดเทอมพักสมองหยุดความเครียด เสริมศักยภาพทำกิจกรรมสร้างสรรค์ 771/0 6/04/2556