ห้องอาสาสมัคร หน้า 7

 1. 91รอยยิ้มเด็กพิการซ้ำซ้อน 1592/0 18/06/2556
 2. 92อุปกรณ์ฟื้นฟูชีวิต เพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า 1246/0 18/06/2556
 3. 93ศน.จัดโครงการธรรมะสู่คนพิการ เปิดคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา-ฟื้นกำ... 1277/0 17/06/2556
 4. 94กกต. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองฯ บ้านราชาวดี 1841/0 15/06/2556
 5. 95"น้องเอ๋อ" สาวใจสวยรั้วศิลปากร ขอกระดาษ 1 ล้านแผ่นเพื่อคนตาบอด 1719/0 8/06/2556
 6. 96กรมการท่องเที่ยวชวนส่งภาพถ่าย'ความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น' 1057/0 28/05/2556
 7. 97ความสุขของเด็กพิการ 1187/0 28/05/2556
 8. 98รพ.พญาไท ตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อน 1344/0 28/05/2556
 9. 99ใจงาม "ซัวเรซ" รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากแฟนบอลผู้พิการของหงส์... 1033/0 26/05/2556
 10. 100ร่วมพลังคิดบวก 1001/0 15/05/2556
 11. 101"ครูข้างถนน" ยิ่งกว่าร้านเซเว่นฯ พันธกิจนี้....ไม่มีคำว่า"ปิดเทอ... 1445/0 4/05/2556
 12. 102ยกระดับอสม.เชี่ยวชาญลดป่วยชุมชน...ลดความพิการ 2115/0 2/05/2556
 13. 103เด็กออทิสติกเรียนรู้งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1167/0 1/05/2556
 14. 104ศิลปินไทยใจบุญยกรายได้กว่า 26 ล้านช่วยทารกคลอดก่อนกำหนดไม่ตาบอด 1157/0 1/05/2556
 15. 105 มทร.ล้านนาร่วม “พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกฯ 1695/0 1/05/2556