ห้องอาสาสมัคร หน้า 6

 1. 76'น้องเอ๋อ' สานฝันต่อช่วยเด็กพิการทางสายตา 364/0 5/08/2556
 2. 77กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict 4 All.com จัดโครงการสอนนักเรียน... 367/0 30/07/2556
 3. 78VGIจัดกิจกรรม'ดวงตา(ให้เธอ)เห็นธรรม' นำผู้พิการทางสายตาร่วมปฏิบั... 371/0 30/07/2556
 4. 79กุ๊บกิ๊บ ชวนคนไทยสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการ และ คนพิการ 401/0 27/07/2556
 5. 80‘กุ๊บกิ๊บ’ ร่วมสร้างเจตคติต่อคนพิการ 374/0 22/07/2556
 6. 81วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 381/0 8/07/2556
 7. 82AIS นำเยาวชนหูหนวก 70 คน สร้างฝาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ 861/0 6/07/2556
 8. 83สัมมนาปลุกจิตสำนึก “คิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบ” 447/0 4/07/2556
 9. 84รายการคิดทำดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ตอนที่ 15 “ปันน้ำใจให้ผู้พิการ” 503/0 3/07/2556
 10. 85คนดังท้องถิ่น : มุ่งดูแลสุขภาพคนพื้นที่ เน้นสูงอายุ พิการ ด้อยโอ... 504/0 1/07/2556
 11. 86ปันความรู้ คู่การอ่าน... หนังสือเพื่อน้องที่พิการ 456/0 30/06/2556
 12. 87ญี่ปุ่นหนุนงบสร้างอาคารเรียนใหม่ ช่วยเด็กพิการลำปาง 496/0 28/06/2556
 13. 88รอยยิ้มเด็กพิการซ้ำซ้อน 652/0 18/06/2556
 14. 89อุปกรณ์ฟื้นฟูชีวิต เพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า 682/0 18/06/2556
 15. 90ศน.จัดโครงการธรรมะสู่คนพิการ เปิดคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา-ฟื้นกำ... 448/0 17/06/2556