ห้องอาสาสมัคร หน้า 6

 1. 76ประมูลปลาเสือเพื่อเด็กพิเศษ"ออทิสติก"ได้ปลาสวยได้บุญ เริ่ม100 บา... 360/0 5/08/2556
 2. 77'น้องเอ๋อ' สานฝันต่อช่วยเด็กพิการทางสายตา 371/0 5/08/2556
 3. 78กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict 4 All.com จัดโครงการสอนนักเรียน... 390/0 30/07/2556
 4. 79VGIจัดกิจกรรม'ดวงตา(ให้เธอ)เห็นธรรม' นำผู้พิการทางสายตาร่วมปฏิบั... 376/0 30/07/2556
 5. 80กุ๊บกิ๊บ ชวนคนไทยสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการ และ คนพิการ 405/0 27/07/2556
 6. 81‘กุ๊บกิ๊บ’ ร่วมสร้างเจตคติต่อคนพิการ 378/0 22/07/2556
 7. 82วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ 383/0 8/07/2556
 8. 83AIS นำเยาวชนหูหนวก 70 คน สร้างฝาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ 882/0 6/07/2556
 9. 84สัมมนาปลุกจิตสำนึก “คิดดี ทำดี ตามวิถีคนต้นแบบ” 452/0 4/07/2556
 10. 85รายการคิดทำดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ตอนที่ 15 “ปันน้ำใจให้ผู้พิการ” 508/0 3/07/2556
 11. 86คนดังท้องถิ่น : มุ่งดูแลสุขภาพคนพื้นที่ เน้นสูงอายุ พิการ ด้อยโอ... 508/0 1/07/2556
 12. 87ปันความรู้ คู่การอ่าน... หนังสือเพื่อน้องที่พิการ 459/0 30/06/2556
 13. 88ญี่ปุ่นหนุนงบสร้างอาคารเรียนใหม่ ช่วยเด็กพิการลำปาง 502/0 28/06/2556
 14. 89รอยยิ้มเด็กพิการซ้ำซ้อน 659/0 18/06/2556
 15. 90อุปกรณ์ฟื้นฟูชีวิต เพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า 703/0 18/06/2556