ห้องอาสาสมัคร หน้า 4

 1. 46'พลังครอบครัว-ครู-น้ำใจสังคม' 314/0 18/11/2556
 2. 47มธ.จัดรถรางบริการผู้สูงอายุ-คนพิการคัดค้านนิรโทษฯ 355/0 8/11/2556
 3. 4820 ปีบิ๊กซีมอบห้องเรียนฟื้นฟูน้องพิการปากน้ำโพ 364/0 3/11/2556
 4. 49เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุ 345/0 31/10/2556
 5. 50เปิดโลกกว้างในหน้าหนังสือ เพราะการอ่าน...คือชีวิต 1196/1 27/10/2556
 6. 51สมาคมกีฬาคนพิการฯ ร่วมจัดกีฬาผู้สูงอายุ…เทิดเกียรติในหลวง 465/0 24/10/2556
 7. 52แอมเวย์ชวนอ่านหนังสือเสียงช่วยผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ 440/0 15/10/2556
 8. 53มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเงินจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยออทิสติกเรื้... 405/0 12/10/2556
 9. 54ดินเนอร์เพื่อเด็กพิการทางสติปัญญา 485/0 3/10/2556
 10. 55มันส์สุดเหวี่ยง! ‘เด็กพี่ฉอด’ ปะทะ ‘เด็กพี่บอย’...มอบรายได้มูลนิ... 653/0 3/10/2556
 11. 56กทม.เชิญร่วมซื้อเสื้อ ช่วยผู้พิการทางสติปัญญา 523/0 2/10/2556
 12. 57ทีฟาล์วร่วมกับบิ๊กซี บริจาคเครื่องครัวเก่า สร้างก้าวใหม่ให้ผู้พิ... 506/0 28/09/2556
 13. 58บันทึกสังคม: เพื่อคนพิการ 443/0 28/09/2556
 14. 59ทีพีไอ ช่วยกีฬาคนพิการ 415/0 28/09/2556
 15. 60บริจาคคอมพิวเตอร์ 659/0 28/09/2556