ห้องอาสาสมัคร หน้า 3

 1. 31ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 302/0 25/12/2556
 2. 32“เจนลี ซาปาโร”เติมเต็มความสุขให้ผู้พิการทางสายตา 253/0 21/12/2556
 3. 33โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 289/0 19/12/2556
 4. 34'มาร์กี้'ถ่ายปฏิทิน ช่วยเด็กพิการบ้านคามิลเลียน 340/0 17/12/2556
 5. 35เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน 335/0 11/12/2556
 6. 36คอนวอย ฟอร์ คิดส์ มอบโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิการไทยผู้ด... 283/0 9/12/2556
 7. 37'รวมพลคนจิตอาสา ปีละหนคนกันเอง (2)' 223/0 9/12/2556
 8. 38ศอ.บต.มอบรถเข็นผู้การชายแดนใต้ อีกสองหมื่นกว่ารอการช่วยเหลือ 270/0 4/12/2556
 9. 39ปันความรู้ ปันโอกาส สู่สังคมกับโครงการ ‘ปัญญาชน…คนทำดี’ 303/0 2/12/2556
 10. 40'เจนลี' มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ แบ่งปันความดีให้ผู้พิการทางสายตา 307/0 28/11/2556
 11. 41จิตอาสาศูนย์มิตรภาพบำบัด มศว ปลูกฝังความดีช่วยผู้ป่วย 417/0 26/11/2556
 12. 42"มศว" ร่วมปลูกฝังความดี จิตอาสาศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่... 281/0 23/11/2556
 13. 43''ผู้พันเบิร์ด''นำทีมนักเรียนนายร้อย สุภาพบุรุษตัวจริง! ช่วยเหลื... 372/0 21/11/2556
 14. 44วาดเขียนเล่นเส้น เพื่อน้องพิการสายตา 466/0 20/11/2556
 15. 45'พลังครอบครัว-ครู-น้ำใจสังคม' 305/0 18/11/2556