ห้องอาสาสมัคร หน้า 2

 1. 16 เติมแสงสว่างสร้างงานศิลปะ กองทุนส่งเสริมฯ จัดหาทุนเพิ่ม 828/0 26/03/2557
 2. 17พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต 777/0 26/03/2557
 3. 18ลาดกระบังฯ ส่งต่อความรู้ผ่านสองมือปั้นจาก “ปัญญาชน” สู่ “เด็กปัญ... 1036/0 21/03/2557
 4. 19พระจอมเกล้าลาดกระบัง ส่งต่อความรู้ผ่านสองมือปั้น จาก “ปัญญาชน” ส... 823/0 20/03/2557
 5. 20"เก้าอี้นี้เพื่อน้อง" ความสุขที่มากกว่าการให้ของ SCBLIFE 1134/0 19/03/2557
 6. 21คนพิการสามารถพัฒนาได้ 749/0 12/03/2557
 7. 22เรียนรู้จากชุมชนตอนที่หนึ่ง : ผู้นำ 615/0 10/03/2557
 8. 23เซอร์ไพรส์ คนเก็บขยะมอบของขวัญเด็กออทิสติก 617/0 20/02/2557
 9. 24ที่นอนอุ่นรัก “โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” ถึงมือชาวบ้านใน... 548/0 14/02/2557
 10. 25'ร้อยใจชาวสีลม' ส่งของขวัญให้น้อง รร.คนตาบอด 611/0 10/02/2557
 11. 26เหรียญอีกด้าน ของสังคมออนไลน์ 560/0 5/02/2557
 12. 27เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 649/0 31/01/2557
 13. 28รพ.ชลประทานให้ผู้ป่วย–ญาติยืมเครื่องมือแพทย์กลับบ้าน 961/0 30/01/2557
 14. 29 เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก’57 สานรักเพื่อน้องพิการ 559/0 23/01/2557
 15. 30รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟจัดวิ่งการกุศลระดมทุน1แสนบาท ให้เด็กตาบอดผู... 569/0 22/01/2557