ห้องอาสาสมัคร หน้า 2

 1. 16พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต 766/0 26/03/2557
 2. 17ลาดกระบังฯ ส่งต่อความรู้ผ่านสองมือปั้นจาก “ปัญญาชน” สู่ “เด็กปัญ... 1016/0 21/03/2557
 3. 18พระจอมเกล้าลาดกระบัง ส่งต่อความรู้ผ่านสองมือปั้น จาก “ปัญญาชน” ส... 811/0 20/03/2557
 4. 19"เก้าอี้นี้เพื่อน้อง" ความสุขที่มากกว่าการให้ของ SCBLIFE 1114/0 19/03/2557
 5. 20คนพิการสามารถพัฒนาได้ 741/0 12/03/2557
 6. 21เรียนรู้จากชุมชนตอนที่หนึ่ง : ผู้นำ 611/0 10/03/2557
 7. 22เซอร์ไพรส์ คนเก็บขยะมอบของขวัญเด็กออทิสติก 607/0 20/02/2557
 8. 23ที่นอนอุ่นรัก “โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” ถึงมือชาวบ้านใน... 540/0 14/02/2557
 9. 24'ร้อยใจชาวสีลม' ส่งของขวัญให้น้อง รร.คนตาบอด 603/0 10/02/2557
 10. 25เหรียญอีกด้าน ของสังคมออนไลน์ 550/0 5/02/2557
 11. 26เชิญ “อบรมภาษามือไทยพื้นฐาน” 643/0 31/01/2557
 12. 27รพ.ชลประทานให้ผู้ป่วย–ญาติยืมเครื่องมือแพทย์กลับบ้าน 932/0 30/01/2557
 13. 28 เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก’57 สานรักเพื่อน้องพิการ 550/0 23/01/2557
 14. 29รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟจัดวิ่งการกุศลระดมทุน1แสนบาท ให้เด็กตาบอดผู... 562/0 22/01/2557
 15. 30 “หนุ่ม-เบนซ์” ส่งกำลังใจให้เด็กไทย ที่พิการปากแหว่ง เพดานโหว่!!... 495/0 8/01/2557