ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมชลบุรี

แสดงความคิดเห็น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเสียงสำหรับส่งมอบให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเสียงสำหรับส่งมอบให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา นำโดย อาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และหัวหน้างานวิทยุชุมชน คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบัญชี, สำนักรองอธิการบดี, สำนักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานทะเบียน ร่วมหาหนังสือข้อมูลเกร็ดความรู้ต่างๆมาอ่านเพื่อทำการบันทึกเสียงไว้ใช้สำหรับการเปิดให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาได้รับฟัง ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ โดยภายหลังการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นจะนำส่งมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2654208

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย25พ.ค.60
วันที่โพสต์: 15/11/2562 เวลา 15:11:58 ดูภาพสไลด์โชว์ ดีต่อใจ...จิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาม.ศรีปทุมชลบุรี

1 เบญจวรรณ จันทร์เทศ 15/11/2562 15:11:58

สนใจอยากอัดเสียงให้คนพิการทางสายตาฟังค่ะ ขอเบอร์โทรติดต่อกลับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเสียงสำหรับส่งมอบให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเสียงสำหรับส่งมอบให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตา นำโดย อาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และหัวหน้างานวิทยุชุมชน คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบัญชี, สำนักรองอธิการบดี, สำนักงานสื่อโสตทัศน์และสิ่งพิมพ์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานทะเบียน ร่วมหาหนังสือข้อมูลเกร็ดความรู้ต่างๆมาอ่านเพื่อทำการบันทึกเสียงไว้ใช้สำหรับการเปิดให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาได้รับฟัง ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้ โดยภายหลังการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นจะนำส่งมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยต่อไป ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2654208

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...