ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนคนเก่งจังหวัดสระแก้ว

เด็กเก่ง ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนคนเก่งจังหวัดสระแก้ว" เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

16 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ว่า นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และมีความสามารถในด้านต่างๆ อายุระหว่าง 15 - 22 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ปรากฏว่า น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนคนเก่งจังหวัดสระแก้ว ส่วนเยาวชนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอีก 3 คน ประกอบด้วย นายอดิศร ลุนบุตรดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์ , น.ส.อันธิกา อาจโสม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และ น.ส.กัณฐิกา รัตนพลแสน จากโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

นางราตรี กล่าวว่า เด็กคนนี้เป็นเด็กดี เรียนเก่ง และเป็นแกนนำในการทำงานกิจกรรมจิตอาสา โดยเข้าไปช่วยดูแลคนชรา คนพิการในชุมชน รวมทั้งเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมเพื่อหยุดยั้งปัญหาเด็กหญิงแม่ ของเยาวชนในวัยเรียน ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ

ทางด้าน นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ อ.ราตรี วีระวัฒน์โสภณ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียน เข้าไปดูแลกิจกรรมนี้ ซึ่งได้รับรายงานว่า ลูกศิษย์ของเราได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ก็รู้สึกยินดี เพราะเท่าที่ได้สัมผัสกับเด็กกลุ่มนี้ เขาร่วมกันทำงานด้านจิตอาสามานานและตั้งใจอย่างมาก ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนคนอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติ ซึ่งรางวัลที่ได้รับน่าจะช่วยสร้างกำลังใจให้เขาทำดีมีจิตอาสาต่อไป

น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ

น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะ จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ

น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะ จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ

น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะ จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/regional/265581 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 21/03/2560 เวลา 11:02:12 ดูภาพสไลด์โชว์ ชื่นชม!! "เยาวชนคนเก่ง" จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนคนเก่งจังหวัดสระแก้ว เด็กเก่ง ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนคนเก่งจังหวัดสระแก้ว" เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 16 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ว่า นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้คัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และมีความสามารถในด้านต่างๆ อายุระหว่าง 15 - 22 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560 ปรากฏว่า น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนคนเก่งจังหวัดสระแก้ว ส่วนเยาวชนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอีก 3 คน ประกอบด้วย นายอดิศร ลุนบุตรดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์ , น.ส.อันธิกา อาจโสม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และ น.ส.กัณฐิกา รัตนพลแสน จากโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา นางราตรี กล่าวว่า เด็กคนนี้เป็นเด็กดี เรียนเก่ง และเป็นแกนนำในการทำงานกิจกรรมจิตอาสา โดยเข้าไปช่วยดูแลคนชรา คนพิการในชุมชน รวมทั้งเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมเพื่อหยุดยั้งปัญหาเด็กหญิงแม่ ของเยาวชนในวัยเรียน ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ทางด้าน นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ อ.ราตรี วีระวัฒน์โสภณ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียน เข้าไปดูแลกิจกรรมนี้ ซึ่งได้รับรายงานว่า ลูกศิษย์ของเราได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ก็รู้สึกยินดี เพราะเท่าที่ได้สัมผัสกับเด็กกลุ่มนี้ เขาร่วมกันทำงานด้านจิตอาสามานานและตั้งใจอย่างมาก ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนคนอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติ ซึ่งรางวัลที่ได้รับน่าจะช่วยสร้างกำลังใจให้เขาทำดีมีจิตอาสาต่อไป น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะ จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะ จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ น.ส.เกสร สิงห์โตเผือก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะ จิตอาสา ดูแลคนชรา-คนพิการ ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/regional/265581

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...