กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

แสดงความคิดเห็น

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำคณะคนพิการร่วมทำจิตอาสา

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำคณะคนพิการร่วมทำจิตอาสา

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และเหล่าศิลปิน ดารา นำคณะคนพิการจำนวนกว่า 1,500 คน ร่วมทำจิตอาสา ภายใต้โครงการ จิตอาสาทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ พก. โดยกองกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นการรวมกันครั้งสำคัญของกลุ่มคนพิการแต่ละประเภทความพิการจำนวนกว่า 1,500 คน อาทิ คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว คนพิการทางการเห็น กลุ่มออทิสติก เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ และวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ... https://goo.gl/L1pQje (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: bangkok-today.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 13/03/2560 เวลา 11:04:48 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการทำจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำคณะคนพิการร่วมทำจิตอาสา นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำคณะคนพิการร่วมทำจิตอาสา นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และเหล่าศิลปิน ดารา นำคณะคนพิการจำนวนกว่า 1,500 คน ร่วมทำจิตอาสา ภายใต้โครงการ จิตอาสาทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ พก. โดยกองกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นการรวมกันครั้งสำคัญของกลุ่มคนพิการแต่ละประเภทความพิการจำนวนกว่า 1,500 คน อาทิ คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว คนพิการทางการเห็น กลุ่มออทิสติก เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ และวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณ... https://goo.gl/L1pQje

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...