ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ

ปัตตานี - มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เดินทางมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ตามโครงการค่ายจิตอาสาแกนนำนักเรียนนิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ (27 พ.ค.) ที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะ เดินทางมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการให้ผู้พิการในอำเภอหนองจิก ตามโครงการค่ายจิตอาสาแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปัตตานี มีอุปกรณ์รถเข็นนั่ง จำนวน 15 คัน เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เครื่องยกตัว จำนวน 1 เครื่อง เบาะลม จำนวน 1 อัน โดยมี น.อ.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ รองผู้บังคับการทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 รับมอบ และมอบให้แก่ นายกุลประภัสสร์ บุณยเกียรติ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก นำไปมอบให้แก่ผู้พิการในอำเภอหนองจิก และในส่วนที่เหลือมอบให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี นำไปบำรุงรักษา พร้อมเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถเข็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับคนพิการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิ ได้ดำเนินการสร้างแกนนำอาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ นิสิตนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกลุ่มคนพิการกับแกนนำนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการผ่านการซ่อมรถเข็นสำหรับคนพิการและเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการร่วมกัน

ปัจจุบัน เกิดกลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษาแกนนำจิตอาสาจำนวนหนึ่ง และสามารถมอบรถเข็นให้แก่คนพิการในประเทศไทย และคนพิการในประเทศเพื่อนบ้านได้จำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีสถานศึกษาที่มีความสนใจในโครงการต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000053373 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย27พ.ค.59
วันที่โพสต์: 30/05/2559 เวลา 10:25:29 ดูภาพสไลด์โชว์ ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปัตตานีจัดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ ปัตตานี - มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เดินทางมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ตามโครงการค่ายจิตอาสาแกนนำนักเรียนนิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ (27 พ.ค.) ที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะ เดินทางมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการให้ผู้พิการในอำเภอหนองจิก ตามโครงการค่ายจิตอาสาแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการในจังหวัดปัตตานี มีอุปกรณ์รถเข็นนั่ง จำนวน 15 คัน เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง เครื่องยกตัว จำนวน 1 เครื่อง เบาะลม จำนวน 1 อัน โดยมี น.อ.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ รองผู้บังคับการทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 รับมอบ และมอบให้แก่ นายกุลประภัสสร์ บุณยเกียรติ ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก นำไปมอบให้แก่ผู้พิการในอำเภอหนองจิก และในส่วนที่เหลือมอบให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี นำไปบำรุงรักษา พร้อมเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถเข็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ซึ่งโครงการดังกล่าว น.อ.สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิ ได้ดำเนินการสร้างแกนนำอาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ นิสิตนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกลุ่มคนพิการกับแกนนำนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนพิการผ่านการซ่อมรถเข็นสำหรับคนพิการและเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการร่วมกัน ปัจจุบัน เกิดกลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษาแกนนำจิตอาสาจำนวนหนึ่ง และสามารถมอบรถเข็นให้แก่คนพิการในประเทศไทย และคนพิการในประเทศเพื่อนบ้านได้จำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีสถานศึกษาที่มีความสนใจในโครงการต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000053373

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...