จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา

แสดงความคิดเห็น

จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะประธานผู้ก่อตั้งชมรม กล่าวว่า การศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่ดีในอนาคต ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมกับ "มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านกิจกรรม “ยกพลทำดีสอนน้อง” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการทางสายตา ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/pr/284 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.พ.59
วันที่โพสต์: 10/02/2559 เวลา 10:46:17 ดูภาพสไลด์โชว์ จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จิตอาสา"ซีพีออลล์"ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะประธานผู้ก่อตั้งชมรม กล่าวว่า การศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่ดีในอนาคต ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมกับ "มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทางสายตา ผ่านกิจกรรม “ยกพลทำดีสอนน้อง” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการทางสายตา ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/pr/284

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...