เติมแสงสว่างสร้างงานศิลปะ กองทุนส่งเสริมฯ จัดหาทุนเพิ่ม

แสดงความคิดเห็น

"เรียนวาดภาพและเครื่องปั้นดินเผา เพราะจะเป็นความรู้ติดตัว สามารถนำไปสอนเด็กๆ หรือใช้ประกอบอาชีพได้ ฉันต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทุนที่ได้รับจะใช้ในการสร้างศิลปะที่ดีต่อไป" เมธาวี ศรีเจริญจิระ นักศึกษาคณะหูหนวกศึกษา วิชาศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา หนึ่งในนิสิตนักศึกษา 98 คน ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปี 2556 บอกผ่านล่ามภาษามือหลังพิธีมอบทุนที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลปถนนเจ้าฟ้าเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา

ถึงเมธาวีจะหูหนวก แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ ตั้งใจศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรี มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด พร้อมกับทำงานศิลปะที่รักอย่างมุ่งมั่น เธอตั้งใจจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกให้ดีขึ้น ส่วนนักศึกษาหญิงสามจังหวัดชายแดนใต้ อาฟีณีย์ เจ๊ะดาโอ๊ะ ชั้นปี 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับมอบทุนเก่งและดีในครั้งนี้ บอกตั้งใจจะทำงานเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สังคม ถ้ามีโอกาสจะร่วมบริจาคผลงานเพื่อประมูลจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะนักศึกษารุ่นน้อง

"ขอบคุณกองทุนฯ ที่ทำให้ฉันได้ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง และมีแรงกระตุ้นที่จะศึกษาการสร้างงานศิลปะต่อไป ขณะนี้ทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่ที่เสมือนแม่พิมพ์ ประทับความดี ความงามให้แก่ลูก ได้อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้นแบบ" อาฟีณีย์ เจ๊ะดาโอ๊ะ เผยความในใจ

อีกหนึ่งชีวิตนักศึกษาศิลปะที่จะงอกงามจากทุนนี้ ชิตชนุ สินด้วง ปี 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากฝีมือดี เรียนเก่งแล้ว ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปะของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้าง สรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" และได้รับคำชื่นชมจากศิลปินที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย บอกว่า ครอบครัวฐานะไม่ดีจึงไม่ขอเงินทางบ้านเรียนหนังสือ ทำงานศิลปะเป็นรายได้เสริม ได้รับเงิน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการศึกษาต้องทำสองอย่างไปพร้อมกัน

"ตอนนี้มีทุนสำรองในการทำงานศิลปนิพนธ์ให้เสร็จ ผมเสนอด้วยเทคนิคสื่อผสม ใช้เศษซากชิ้นส่วนรถยนต์ เศษเหล็ก สร้างสรรค์เกิดรูปทรงใหม่ที่เป็นนามธรรม แล้วยังมีผลงานเทคนิคสีน้ำมันกัดกรดบนแผ่นสังกะสี ผลงานใช้งบประมาณมาก ก่อนหน้านี้ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 6 โชคดีที่ได้รับเลือกรับทุน สัญญาจะเป็นรักษาความดีเอาไว้" นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างยืนยันจากหัวใจ

การจัดงานมอบทุนของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า นักศึกษาที่เข้ารับทุน บางคนวาดภาพเก่งมาก เก่งน้อย ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีความดี ขอให้รักษาความดี หากบ้านเมืองมีคนดีและช่วยกันตอบแทนคุณแผ่นดิน จะมีแต่ความสุขสงบ ความเจริญ และพัฒนาไปข้างหน้า ผู้ที่หาทุน นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทำงานด้วยความเสียสละ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ขณะที่คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เป็นศิลปินบริจาคผลงานทั้งภาพวาดและงานปั้นนำมาประมูลหาเงินเข้ากองทุนฯ ปรารถนาช่วยนักศึกษาด้วยหัวใจ ทุกคนร่วมทำความดีเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา14ปีมาแล้วขอให้พวกเธอรักษาความเก่งและดีไว้ต่อไป

ตลอด 14 ปี กองทุนฯ ช่วยสนับสนุนการศึกษาด้านการสร้างศิลปะแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลัง เรียนในสาขาทัศนศิลป์ นักศึกษาที่ได้รับทุนไปแล้ว 857 ทุน คิดเป็นมูลค่า 25,710,000 บาท ทุกคนล้วนมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้เล่าเรียน จะมอบทุนให้เป็นปีๆ มี ศ.เกียรติคุณประหยัดพงษ์ดำเป็นประธานกรรมการ

อาจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์ นักศึกษาที่ได้รับทุนรุนแรก ปัจจุบันเป็นกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมฯ กล่าวว่า 14 ปี กองทุนฯ เติบโตขึ้น จำนวนทุนที่มอบในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ปีนี้ขยายมอบให้นักศึกษาหูหนวก 1 คน และนักศึกษาชาวเวียดนาม 1 คน ที่มาศึกษาปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปีหน้าจะพิจารณากำหนดให้ทุนปริญญาเอกเพิ่มเติม ตั้งใจจะสนับสนุนนักศึกษาศิลปะให้ครอบคลุม นอกจากนี้ยังพิจารณาจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการให้ทุนเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะ ในปีนี้ผู้ได้รับทุนก็คัดนักศึกษาที่มีผลงานดีและมีความคิดสร้างสรรค์ของแต่ ละมหาวิทยาลัย หากพวกเขามีทุนสำรองจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพและสมดั่งใจ เห็นได้จากรอยยิ้มของพวกเขาในงานรับทุน ส่วนการหาทุนเพิ่มเติมในปีนี้จะมีงานประมูลจัดหาทุนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์".

ขอบคุณ... http://www.thaipost.net/x-cite/260314/88056

ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 มี.ค.57

ที่มา: ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 มี.ค.57
วันที่โพสต์: 26/03/2557 เวลา 04:26:48

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

"เรียนวาดภาพและเครื่องปั้นดินเผา เพราะจะเป็นความรู้ติดตัว สามารถนำไปสอนเด็กๆ หรือใช้ประกอบอาชีพได้ ฉันต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทุนที่ได้รับจะใช้ในการสร้างศิลปะที่ดีต่อไป" เมธาวี ศรีเจริญจิระ นักศึกษาคณะหูหนวกศึกษา วิชาศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา หนึ่งในนิสิตนักศึกษา 98 คน ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปี 2556 บอกผ่านล่ามภาษามือหลังพิธีมอบทุนที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลปถนนเจ้าฟ้าเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา ถึงเมธาวีจะหูหนวก แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ ตั้งใจศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรี มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด พร้อมกับทำงานศิลปะที่รักอย่างมุ่งมั่น เธอตั้งใจจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกให้ดีขึ้น ส่วนนักศึกษาหญิงสามจังหวัดชายแดนใต้ อาฟีณีย์ เจ๊ะดาโอ๊ะ ชั้นปี 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับมอบทุนเก่งและดีในครั้งนี้ บอกตั้งใจจะทำงานเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สังคม ถ้ามีโอกาสจะร่วมบริจาคผลงานเพื่อประมูลจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะนักศึกษารุ่นน้อง "ขอบคุณกองทุนฯ ที่ทำให้ฉันได้ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง และมีแรงกระตุ้นที่จะศึกษาการสร้างงานศิลปะต่อไป ขณะนี้ทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่ที่เสมือนแม่พิมพ์ ประทับความดี ความงามให้แก่ลูก ได้อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้นแบบ" อาฟีณีย์ เจ๊ะดาโอ๊ะ เผยความในใจ อีกหนึ่งชีวิตนักศึกษาศิลปะที่จะงอกงามจากทุนนี้ ชิตชนุ สินด้วง ปี 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากฝีมือดี เรียนเก่งแล้ว ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปะของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้าง สรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" และได้รับคำชื่นชมจากศิลปินที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย บอกว่า ครอบครัวฐานะไม่ดีจึงไม่ขอเงินทางบ้านเรียนหนังสือ ทำงานศิลปะเป็นรายได้เสริม ได้รับเงิน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการศึกษาต้องทำสองอย่างไปพร้อมกัน "ตอนนี้มีทุนสำรองในการทำงานศิลปนิพนธ์ให้เสร็จ ผมเสนอด้วยเทคนิคสื่อผสม ใช้เศษซากชิ้นส่วนรถยนต์ เศษเหล็ก สร้างสรรค์เกิดรูปทรงใหม่ที่เป็นนามธรรม แล้วยังมีผลงานเทคนิคสีน้ำมันกัดกรดบนแผ่นสังกะสี ผลงานใช้งบประมาณมาก ก่อนหน้านี้ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 6 โชคดีที่ได้รับเลือกรับทุน สัญญาจะเป็นรักษาความดีเอาไว้" นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างยืนยันจากหัวใจ การจัดงานมอบทุนของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า นักศึกษาที่เข้ารับทุน บางคนวาดภาพเก่งมาก เก่งน้อย ไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีความดี ขอให้รักษาความดี หากบ้านเมืองมีคนดีและช่วยกันตอบแทนคุณแผ่นดิน จะมีแต่ความสุขสงบ ความเจริญ และพัฒนาไปข้างหน้า ผู้ที่หาทุน นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทำงานด้วยความเสียสละ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ขณะที่คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เป็นศิลปินบริจาคผลงานทั้งภาพวาดและงานปั้นนำมาประมูลหาเงินเข้ากองทุนฯ ปรารถนาช่วยนักศึกษาด้วยหัวใจ ทุกคนร่วมทำความดีเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา14ปีมาแล้วขอให้พวกเธอรักษาความเก่งและดีไว้ต่อไป ตลอด 14 ปี กองทุนฯ ช่วยสนับสนุนการศึกษาด้านการสร้างศิลปะแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลัง เรียนในสาขาทัศนศิลป์ นักศึกษาที่ได้รับทุนไปแล้ว 857 ทุน คิดเป็นมูลค่า 25,710,000 บาท ทุกคนล้วนมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้เล่าเรียน จะมอบทุนให้เป็นปีๆ มี ศ.เกียรติคุณประหยัดพงษ์ดำเป็นประธานกรรมการ อาจารย์สมพร แต้มประสิทธิ์ นักศึกษาที่ได้รับทุนรุนแรก ปัจจุบันเป็นกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมฯ กล่าวว่า 14 ปี กองทุนฯ เติบโตขึ้น จำนวนทุนที่มอบในแต่ละปีเพิ่มขึ้น ปีนี้ขยายมอบให้นักศึกษาหูหนวก 1 คน และนักศึกษาชาวเวียดนาม 1 คน ที่มาศึกษาปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปีหน้าจะพิจารณากำหนดให้ทุนปริญญาเอกเพิ่มเติม ตั้งใจจะสนับสนุนนักศึกษาศิลปะให้ครอบคลุม นอกจากนี้ยังพิจารณาจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการให้ทุนเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะ ในปีนี้ผู้ได้รับทุนก็คัดนักศึกษาที่มีผลงานดีและมีความคิดสร้างสรรค์ของแต่ ละมหาวิทยาลัย หากพวกเขามีทุนสำรองจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพและสมดั่งใจ เห็นได้จากรอยยิ้มของพวกเขาในงานรับทุน ส่วนการหาทุนเพิ่มเติมในปีนี้จะมีงานประมูลจัดหาทุนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์". ขอบคุณ... http://www.thaipost.net/x-cite/260314/88056 ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 มี.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...