ที่นอนอุ่นรัก “โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” ถึงมือชาวบ้านในพื้นที่ปัตตานีแล้ว

แสดงความคิดเห็น

รองเลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ปัตตานีมอบที่นอนในโครงการ “คาราวานที่นอนอุ่นรักฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ”

รองเลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ปัตตานีมอบที่นอนโครงการ “คาราวานที่นอนอุ่นรักฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” แก่ผู้พิการในพื้นที่ ด้าน ผอ.รพ.ยะหริ่งเผยเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตของผู้พิการ พร้อมกล่าวขณะนี้หลายภาคส่วนให้ความสนใจช่วยเหลือผู้พิการมากขึ้น

วันนี้ (13 ก.พ.) ที่ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบที่นอนในโครงการ “คาราวานที่นอนอุ่นรักเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ (The Beds of Love)” ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางกรือซง สมาแอ บ้านเลขที่ 82/2 หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นโรคอัมพาตเนื่องจากหกล้มในห้องน้ำ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนายมะยิหมะ มูดอ 77 หมู่ที่ 5 ตำบลจะรังอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีโดนไฟไหม้เนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานและเป็นโรคเบาหวาน เรื้อรังทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีนายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง นายนราพิพัฒน์ สาอะ ปลัดอำเภอยะหริ่ง นายอับดุลฮาเล็ม สาหะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายมะยิหมะ มูดอ ผู้ได้รับมอบที่นอนตามโครงการฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มอบที่นอน ทำให้การช่วยเหลือตัวเองเป็นไปได้โดยง่าย แต่ยังมีอีกเรื่องที่ยังกังวลใจ ก็คือ ตอนนี้บุตรยังไม่มีงานทำ ซึ่งทำให้รู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจเป็นอย่างมาก

ทางด้านนายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการในพื้นที่ ในการช่วยเหลือตัวเอง การทำความสะอาดของผู้พิการได้ง่ายขึ้น สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้ ตอนนี้หลายๆ หน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขอำเภอ สำนักพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ และอีกหลายๆ หน่วยงาน ได้ลงมาดูแลและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ ในการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการดูแลผู้พิการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิเช่น การส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การดูแลผู้ป่วยอัมพาต โดยได้รับการช่วยเหลือจากหลาย ๆหน่วยงานเข้ามา ทั้งนี้ทางสาธารณสุขเองได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำผู้ดูแลผู้พิการอย่าง สม่ำเสมอ

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000017609 (ขนาดไฟล์: 185)

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.พ.57 )

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.พ.57
วันที่โพสต์: 14/02/2557 เวลา 04:24:33 ดูภาพสไลด์โชว์ ที่นอนอุ่นรัก “โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” ถึงมือชาวบ้านในพื้นที่ปัตตานีแล้ว

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รองเลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ปัตตานีมอบที่นอนในโครงการ “คาราวานที่นอนอุ่นรักฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” รองเลขาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ปัตตานีมอบที่นอนโครงการ “คาราวานที่นอนอุ่นรักฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ” แก่ผู้พิการในพื้นที่ ด้าน ผอ.รพ.ยะหริ่งเผยเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตของผู้พิการ พร้อมกล่าวขณะนี้หลายภาคส่วนให้ความสนใจช่วยเหลือผู้พิการมากขึ้น วันนี้ (13 ก.พ.) ที่ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบที่นอนในโครงการ “คาราวานที่นอนอุ่นรักเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ (The Beds of Love)” ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางกรือซง สมาแอ บ้านเลขที่ 82/2 หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นโรคอัมพาตเนื่องจากหกล้มในห้องน้ำ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนายมะยิหมะ มูดอ 77 หมู่ที่ 5 ตำบลจะรังอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีโดนไฟไหม้เนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานและเป็นโรคเบาหวาน เรื้อรังทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีนายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง นายนราพิพัฒน์ สาอะ ปลัดอำเภอยะหริ่ง นายอับดุลฮาเล็ม สาหะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ นายมะยิหมะ มูดอ ผู้ได้รับมอบที่นอนตามโครงการฯ กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มอบที่นอน ทำให้การช่วยเหลือตัวเองเป็นไปได้โดยง่าย แต่ยังมีอีกเรื่องที่ยังกังวลใจ ก็คือ ตอนนี้บุตรยังไม่มีงานทำ ซึ่งทำให้รู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจเป็นอย่างมาก ทางด้านนายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการในพื้นที่ ในการช่วยเหลือตัวเอง การทำความสะอาดของผู้พิการได้ง่ายขึ้น สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้ ตอนนี้หลายๆ หน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขอำเภอ สำนักพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์ และอีกหลายๆ หน่วยงาน ได้ลงมาดูแลและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่ ในการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการดูแลผู้พิการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิเช่น การส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การดูแลผู้ป่วยอัมพาต โดยได้รับการช่วยเหลือจากหลาย ๆหน่วยงานเข้ามา ทั้งนี้ทางสาธารณสุขเองได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำผู้ดูแลผู้พิการอย่าง สม่ำเสมอ ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000017609 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.พ.57 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...