'ร้อยใจชาวสีลม' ส่งของขวัญให้น้อง รร.คนตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ช่วงเทศกาลแห่งความสุข "คริสต์มาสและปีใหม่" เด็กๆ ส่วนใหญ่มักมีความหวังว่าในช่วงเวลานี้จะได้ของขวัญจากพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน หรือคนที่รู้จักคุ้นเคยอื่นๆ และจะมีความสุขกับการเปิดกล่องของขวัญที่ได้รับ ในเวลาเดียวกันก็มีเด็กๆ อีกจำนวนไม่น้อยที่เฝ้ารอคอยว่าจะมีใครนำของขวัญมาให้กับพวกเขาบ้าง

โดยเฉพาะน้องๆ ผู้พิการทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งก็มีความหวังที่จะได้รับของขวัญคริสต์มาส และปีใหม่ไม่ต่างกับเด็กๆ ทั่วไปเช่นกัน ดังนั้น "อาคเนย์" กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของประเทศย่านถนนสีลมจึงริ เริ่มจัดกิจกรรม "อาคเนย์ร้อยใจชาวสีลม ส่งของขวัญให้น้อง"

ทั้งนี้ ทีมพนักงาน "อาสาอาคเนย์" ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนพนักงานบริษัทห้างร้าน และผู้ที่สัญจรผ่านมาในย่านสีลม ได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเสริมสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่น้องผู้ พิการทางสายตาในเทศกาลแห่งความสุข โดยสมทบทุนตามศรัทธาจัดหาชุดนักเรียนและเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ เพื่อจัดเป็นชุดของขวัญมอบให้แก่น้องๆ นักเรียนทั้งชายและหญิงของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประมาณ 150 คน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากในภาคส่วนของ ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนในย่านสีลม พ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปยังถนนสีลมได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในโครงการ "อาคเนย์ร้อยใจชาวสีลมส่งของขวัญให้น้อง" ซึ่งได้รับความสนใจกันอย่างเนืองแน่น โดยได้รับเงินสมทบทุนซื้อของขวัญเป็นจำนวนถึง 306,519 บาท

โอกาสนี้ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนางอาทินันท์ พีชานนท์ และนายอภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมเป็นตัวแทนชาวสีลม ส่งมอบของขวัญเพื่อความสุขแก่น้องๆ ผ่านตัวแทนนักเรียนที่มาร่วมร้องเพลงขอบคุณพี่ๆ ชาวสีลม ณ บริเวณหน้าอาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่

"กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคเนย์ ภายใต้โครงการ "อาสาอาคเนย์" เพื่อให้พนักงานที่มีความสมัครใจพร้อมอุทิศเวลาส่วนตัว มาร่วมช่วยกันคิด ร่วมช่วยกันวางแผน และร่วมช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะการทำความดีบนพื้นฐานความต้องการ ของชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่ความต่อเนื่องและความยั่งยืนและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้าน "จิตอาสา" ของอาคเนย์ในระยะยาวต่อไป"

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกลุ่มอาคเนย์ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ "อาคเนย์ฯ ร้อยใจชาวสีลม" เช่นโครงการ "อาคเนย์ฯ ร้อยใจชาวสีลม เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์ ครั้งที่ 10" เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น กลุ่มอาคเนย์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน รวมไปถึงผู้ที่สัญจรไปมาในถนนสีลม จึงเป็นนิมิตอันดีว่าการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมจะมีการจัดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งปันและเพื่อมอบสิ่งดีๆ คืนกลับให้สังคมไทยอีกด้วย

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1832841

ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.พ.57

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.พ.57
วันที่โพสต์: 10/02/2557 เวลา 04:01:50

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ช่วงเทศกาลแห่งความสุข "คริสต์มาสและปีใหม่" เด็กๆ ส่วนใหญ่มักมีความหวังว่าในช่วงเวลานี้จะได้ของขวัญจากพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน หรือคนที่รู้จักคุ้นเคยอื่นๆ และจะมีความสุขกับการเปิดกล่องของขวัญที่ได้รับ ในเวลาเดียวกันก็มีเด็กๆ อีกจำนวนไม่น้อยที่เฝ้ารอคอยว่าจะมีใครนำของขวัญมาให้กับพวกเขาบ้าง โดยเฉพาะน้องๆ ผู้พิการทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งก็มีความหวังที่จะได้รับของขวัญคริสต์มาส และปีใหม่ไม่ต่างกับเด็กๆ ทั่วไปเช่นกัน ดังนั้น "อาคเนย์" กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจของประเทศย่านถนนสีลมจึงริ เริ่มจัดกิจกรรม "อาคเนย์ร้อยใจชาวสีลม ส่งของขวัญให้น้อง" ทั้งนี้ ทีมพนักงาน "อาสาอาคเนย์" ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนพนักงานบริษัทห้างร้าน และผู้ที่สัญจรผ่านมาในย่านสีลม ได้ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเสริมสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่น้องผู้ พิการทางสายตาในเทศกาลแห่งความสุข โดยสมทบทุนตามศรัทธาจัดหาชุดนักเรียนและเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ เพื่อจัดเป็นชุดของขวัญมอบให้แก่น้องๆ นักเรียนทั้งชายและหญิงของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประมาณ 150 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากในภาคส่วนของ ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนในย่านสีลม พ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปยังถนนสีลมได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในโครงการ "อาคเนย์ร้อยใจชาวสีลมส่งของขวัญให้น้อง" ซึ่งได้รับความสนใจกันอย่างเนืองแน่น โดยได้รับเงินสมทบทุนซื้อของขวัญเป็นจำนวนถึง 306,519 บาท โอกาสนี้ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนางอาทินันท์ พีชานนท์ และนายอภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมเป็นตัวแทนชาวสีลม ส่งมอบของขวัญเพื่อความสุขแก่น้องๆ ผ่านตัวแทนนักเรียนที่มาร่วมร้องเพลงขอบคุณพี่ๆ ชาวสีลม ณ บริเวณหน้าอาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ "กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคเนย์ ภายใต้โครงการ "อาสาอาคเนย์" เพื่อให้พนักงานที่มีความสมัครใจพร้อมอุทิศเวลาส่วนตัว มาร่วมช่วยกันคิด ร่วมช่วยกันวางแผน และร่วมช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะการทำความดีบนพื้นฐานความต้องการ ของชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่ความต่อเนื่องและความยั่งยืนและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้าน "จิตอาสา" ของอาคเนย์ในระยะยาวต่อไป" อย่างไรก็ตาม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกลุ่มอาคเนย์ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ "อาคเนย์ฯ ร้อยใจชาวสีลม" เช่นโครงการ "อาคเนย์ฯ ร้อยใจชาวสีลม เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์ ครั้งที่ 10" เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น กลุ่มอาคเนย์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน รวมไปถึงผู้ที่สัญจรไปมาในถนนสีลม จึงเป็นนิมิตอันดีว่าการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมจะมีการจัดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งปันและเพื่อมอบสิ่งดีๆ คืนกลับให้สังคมไทยอีกด้วย ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1832841 ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.พ.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...