รพ.ชลประทานให้ผู้ป่วย–ญาติยืมเครื่องมือแพทย์กลับบ้าน

แสดงความคิดเห็น

รพ.ชลประทานให้ผู้ป่วย–ญาติยืมเครื่องมือแพทย์กลับบ้าน

นางอมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาจิตเวช ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯให้บริการผู้ป่วยโรงเรื้อรัง ผู้สูงอายุ อย่าง โรงหัวใจ ไต ปอด ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย การทำงานเน้นการทำงานส่งเสริมและให้กำลังใจ โดยมีบุคลากรวิชาชีพและจิตอาสา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณอายุ หรือญาติผู้ป่วยที่เคยพาผู้ป่วยหรือตัวเองเคยเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่ศูนย์การ แพทย์ปัญญาฯ จากนั้นเข้ามาเป็นจิตอาสา โดยเข้ามาร่วมทำกิจกรรม คนไข้จำนวนไม่น้อยเป็นคนไข้ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อมารักษาต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมและกลุ่มคนไข้จ่ายตรง เรามองเห็นปัญหาว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ เพราะผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีศักยภาพดูแลผู้ป่วยได้ แต่การที่เราจะทำให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจนั้น ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน และทางศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ ต้องช่วยกัน ให้ทั้งความรู้เทคนิควิธีการดูแลกำลังใจตลอดถึงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับไปใช้ที่บ้าน

“ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน จึงทำโครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ขึ้นมา โดยใช้วิธีการระดมทุนด้วยการขอบริจาคและทำงานฝีมือขายโดยทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกวันนี้เรามีเตียง ที่ดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงลม เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆ เครื่องมือทุกชนิดเราได้จากการระดมทุนจากการบริจาคทั้งสิ้น การให้ผู้ป่วยยืมเครื่องมือทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยญาติผู้ป่วยต้องจ่ายค่ามัดจำเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งคิดในอัตราเพียงแค่ 1000-3000 บาทขึ้นอยู่กับราคาของเครื่องมือและวัสดุแต่ละชนิด และเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือบางรายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานญาติจะนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ยืมไปใช้กลับมาคืน พร้อมรับเงินมัดจำกลับคืนไป แต่ส่วนใหญ่จะบริจาคให้ทางศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ถือเป็นการร่วมทำบุญ”

นางอมราพร กล่าวอีกว่า โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้กลับมาอยู่บ้านด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ป่วยบางรายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลจนถึงวาระสุดท้าย อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้และญาติ ตลอดถึงเปิดพื้นที่ห้องพักคนไข้และวัสดุอุปกรณ์ให้คนไข้คนอื่นๆที่มีความจำ เป็นได้มีโอกาสเข้าไปใช้ อีกทั้งแพทย์เองก็จะได้มีเวลาดูแลคนป่วยคนอื่นๆ ได้ในกรณีที่คนป่วยระยะสุดท้ายหรือคนป่วยที่มีอาการดีขึ้นกลับไปบ้านตัวเอง เพื่อพักฟื้นนั้น เป็นการทำให้ผู้ป่วยมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางญาติมิตร เป็นการได้อยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว ซึ่งเป้าหมายของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ ต้องการทำให้เตียงจากโรงพยาบาล กลับไปเป็นเตียงที่บ้านซึ่งมีแต่ความอบอุ่น เพราะอย่าลืมว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่โดยเฉพาะรพ.รัฐ ห้องพักและเตียงผู้ป่วยเต็ม การทำให้ผู้ป่วยและญาติมองเห็นศักยภาพที่จะนำผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านจึงมีความสำคัญ แต่ทางรพ.ต้องช่วยและให้กำลังใจพร้อมเป็นที่ปรึกษา ขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนยังต้องการจิตอาสา ที่สนใจอยากช่วยงาน สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 1086 หรือ 02-502-2320

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140129/177850.html

คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ม.ค.57

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 30/01/2557 เวลา 06:21:54 ดูภาพสไลด์โชว์ รพ.ชลประทานให้ผู้ป่วย–ญาติยืมเครื่องมือแพทย์กลับบ้าน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รพ.ชลประทานให้ผู้ป่วย–ญาติยืมเครื่องมือแพทย์กลับบ้าน นางอมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาจิตเวช ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯให้บริการผู้ป่วยโรงเรื้อรัง ผู้สูงอายุ อย่าง โรงหัวใจ ไต ปอด ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย การทำงานเน้นการทำงานส่งเสริมและให้กำลังใจ โดยมีบุคลากรวิชาชีพและจิตอาสา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณอายุ หรือญาติผู้ป่วยที่เคยพาผู้ป่วยหรือตัวเองเคยเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่ศูนย์การ แพทย์ปัญญาฯ จากนั้นเข้ามาเป็นจิตอาสา โดยเข้ามาร่วมทำกิจกรรม คนไข้จำนวนไม่น้อยเป็นคนไข้ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพื่อมารักษาต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมและกลุ่มคนไข้จ่ายตรง เรามองเห็นปัญหาว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ เพราะผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีศักยภาพดูแลผู้ป่วยได้ แต่การที่เราจะทำให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจนั้น ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน และทางศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ ต้องช่วยกัน ให้ทั้งความรู้เทคนิควิธีการดูแลกำลังใจตลอดถึงการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับไปใช้ที่บ้าน “ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน จึงทำโครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ขึ้นมา โดยใช้วิธีการระดมทุนด้วยการขอบริจาคและทำงานฝีมือขายโดยทีมจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกวันนี้เรามีเตียง ที่ดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียงลม เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆ เครื่องมือทุกชนิดเราได้จากการระดมทุนจากการบริจาคทั้งสิ้น การให้ผู้ป่วยยืมเครื่องมือทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยญาติผู้ป่วยต้องจ่ายค่ามัดจำเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งคิดในอัตราเพียงแค่ 1000-3000 บาทขึ้นอยู่กับราคาของเครื่องมือและวัสดุแต่ละชนิด และเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือบางรายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานญาติจะนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ยืมไปใช้กลับมาคืน พร้อมรับเงินมัดจำกลับคืนไป แต่ส่วนใหญ่จะบริจาคให้ทางศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ถือเป็นการร่วมทำบุญ” นางอมราพร กล่าวอีกว่า โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้กลับมาอยู่บ้านด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ป่วยบางรายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลจนถึงวาระสุดท้าย อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้และญาติ ตลอดถึงเปิดพื้นที่ห้องพักคนไข้และวัสดุอุปกรณ์ให้คนไข้คนอื่นๆที่มีความจำ เป็นได้มีโอกาสเข้าไปใช้ อีกทั้งแพทย์เองก็จะได้มีเวลาดูแลคนป่วยคนอื่นๆ ได้ในกรณีที่คนป่วยระยะสุดท้ายหรือคนป่วยที่มีอาการดีขึ้นกลับไปบ้านตัวเอง เพื่อพักฟื้นนั้น เป็นการทำให้ผู้ป่วยมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางญาติมิตร เป็นการได้อยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว ซึ่งเป้าหมายของศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ ต้องการทำให้เตียงจากโรงพยาบาล กลับไปเป็นเตียงที่บ้านซึ่งมีแต่ความอบอุ่น เพราะอย่าลืมว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่โดยเฉพาะรพ.รัฐ ห้องพักและเตียงผู้ป่วยเต็ม การทำให้ผู้ป่วยและญาติมองเห็นศักยภาพที่จะนำผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านจึงมีความสำคัญ แต่ทางรพ.ต้องช่วยและให้กำลังใจพร้อมเป็นที่ปรึกษา ขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนยังต้องการจิตอาสา ที่สนใจอยากช่วยงาน สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 1086 หรือ 02-502-2320 ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20140129/177850.html คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ม.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...