รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟจัดวิ่งการกุศลระดมทุน1แสนบาท ให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

แสดงความคิดเห็น

รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟจัดวิ่งการกุศลระดมทุน1แสนบาท ให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา มิสเตอร์เจมส์ สวอน รองครูใหญ่ (คนที่สามจากขวา) และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ ประธานสมาคมผู้ปกครอง (คนที่สองจากขวา) พร้อมด้วยหัวหน้านักเรียนชาย (คนแรกจากซ้าย) และหญิง (คนแรกจากขวา) บริจาคเงิน 1 แสนบาท ที่ได้จากโครงการวิ่งการกุศล “Bromsgrove Charity Fun Run 2013” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยมีคุณเฉลิมชัย จิตตะยโศธร ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย (คนที่สามจากซ้าย) และคุณจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักอำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (คนที่สองจากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ จัดการแข่งขันวิ่งการกุศลประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ด้วยการเข้าร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ชั้นอนุบาลจนไปถึงระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครอง และคณะครู กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพลัง และความมุ่งมั่น ของเด็กนักเรียนในการเข้าสู่เส้นชัย และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันในการระดมทุนให้แก่เด็กตาบอดผู้ พิการซ้ำซ้อน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม วิ่งการกุศลครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ตามความมุ่งหมายได้ด้วยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ รวมไปถึงสปอนเซอร์หลักอย่าง บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด, บริษัท เค วี เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัดและ บริษัท โอเรียนตัลสยาม (1978) จำกัด

ขอบคุณ http://www.thaipr.net/education/524294

(thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ม.ค.57)

ที่มา: thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 22/01/2557 เวลา 03:57:10 ดูภาพสไลด์โชว์ รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟจัดวิ่งการกุศลระดมทุน1แสนบาท ให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟจัดวิ่งการกุศลระดมทุน1แสนบาท ให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา มิสเตอร์เจมส์ สวอน รองครูใหญ่ (คนที่สามจากขวา) และคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ ประธานสมาคมผู้ปกครอง (คนที่สองจากขวา) พร้อมด้วยหัวหน้านักเรียนชาย (คนแรกจากซ้าย) และหญิง (คนแรกจากขวา) บริจาคเงิน 1 แสนบาท ที่ได้จากโครงการวิ่งการกุศล “Bromsgrove Charity Fun Run 2013” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โดยมีคุณเฉลิมชัย จิตตะยโศธร ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย (คนที่สามจากซ้าย) และคุณจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักอำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (คนที่สองจากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ จัดการแข่งขันวิ่งการกุศลประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ด้วยการเข้าร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ชั้นอนุบาลจนไปถึงระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครอง และคณะครู กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพลัง และความมุ่งมั่น ของเด็กนักเรียนในการเข้าสู่เส้นชัย และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันในการระดมทุนให้แก่เด็กตาบอดผู้ พิการซ้ำซ้อน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรม วิ่งการกุศลครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ตามความมุ่งหมายได้ด้วยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย อาทิ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ รวมไปถึงสปอนเซอร์หลักอย่าง บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด, บริษัท เค วี เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัดและ บริษัท โอเรียนตัลสยาม (1978) จำกัด ขอบคุณ… http://www.thaipr.net/education/524294 (thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ม.ค.57)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...