ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ เปิดตัวโครงการ ปันน้ำใจสู่ชุมชน (Dollars for Deeds) โดยกลุ่มโรงแรมอนันตรา เชิญชวนแขกผู้เข้าพักร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 30 บาท ต่อการเข้าพัก ต่อคืน เพื่อสมทบทุน โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานโครงการในการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ โครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในประเทศไทย โครงการช้างบำบัดเพื่อเด็กออทิสติก และโครงการดูแลผืนป่าและแนวรั้วกั้นช้างธรรมชาติในกัมพูชา โดยมีตัวแทนจากองค์กรที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุน ซึ่งได้แก่ ชมรมคนรักษ์ช้างป่า มูลนิธิ Think Elephant International พร้อมตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนประภามนตรี 2 ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในประเทศไทย ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องสกาย ไลท์ ชั้น 37 โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาธร

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1804009

(ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56)

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 25/12/2556 เวลา 06:58:23 ดูภาพสไลด์โชว์ ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ เปิดตัวโครงการ ปันน้ำใจสู่ชุมชน (Dollars for Deeds) โดยกลุ่มโรงแรมอนันตรา เชิญชวนแขกผู้เข้าพักร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 30 บาท ต่อการเข้าพัก ต่อคืน เพื่อสมทบทุน โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานโครงการในการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ โครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในประเทศไทย โครงการช้างบำบัดเพื่อเด็กออทิสติก และโครงการดูแลผืนป่าและแนวรั้วกั้นช้างธรรมชาติในกัมพูชา โดยมีตัวแทนจากองค์กรที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุน ซึ่งได้แก่ ชมรมคนรักษ์ช้างป่า มูลนิธิ Think Elephant International พร้อมตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนประภามนตรี 2 ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในประเทศไทย ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องสกาย ไลท์ ชั้น 37 โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาธร ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1804009 (ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...