โครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556

แสดงความคิดเห็น

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มอบเสื้อและของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็กและผู้พิการ กิจกรรมนันทนาการ เกม กีฬาเสริมสร้างสุขภาพ การแสดงความสามารถของผู้พิการบนเวทีให้ผู้ร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มอาหารและอาหารว่างไว้บริการสำหรับเข้าร่วมงานและ มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในรูปแบบโต๊ะจีน แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยแสดงความจำนงสนับสนุนได้ที่ คุณวันทนา สมมิตร โทรศัพท์ 053-908300 -49 ต่อ 73150 โทรสาร 053-908330 …..ข่าวโดย : ธนวันต์-เจนจิรา

ขอบคุณ... http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=131218151231

(สวท.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ธ.ค.56)

ที่มา: สวท.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 19/12/2556 เวลา 06:24:01

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เครือข่ายผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการประจำปี 2556 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มอบเสื้อและของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็กและผู้พิการ กิจกรรมนันทนาการ เกม กีฬาเสริมสร้างสุขภาพ การแสดงความสามารถของผู้พิการบนเวทีให้ผู้ร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มอาหารและอาหารว่างไว้บริการสำหรับเข้าร่วมงานและ มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในรูปแบบโต๊ะจีน แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยแสดงความจำนงสนับสนุนได้ที่ คุณวันทนา สมมิตร โทรศัพท์ 053-908300 -49 ต่อ 73150 โทรสาร 053-908330 …..ข่าวโดย : ธนวันต์-เจนจิรา ขอบคุณ... http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=131218151231 (สวท.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ธ.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...