เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน

แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อเฉลิมพระเกียรติ สลักสัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อน รูปดอกบานชื่น พร้อมข้อความ “ขอเป็น ข้าพระบาท ทุกชาติไป” เพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนที่ยากไร้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2245-2643 , 0-2245-3954 หรือทาง Facebook : Siam Austitic

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/1353417/เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน/ (ขนาดไฟล์: 0 )

(ไอเอ็นเอ็นออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค. 56)

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค. 56
วันที่โพสต์: 11/12/2556 เวลา 03:44:57 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อเฉลิมพระเกียรติ สลักสัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อน รูปดอกบานชื่น พร้อมข้อความ “ขอเป็น ข้าพระบาท ทุกชาติไป” เพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนที่ยากไร้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2245-2643 , 0-2245-3954 หรือทาง Facebook : Siam Austitic ขอบคุณ... http://news.sanook.com/1353417/เชิญชวนซื้อเสื้อเฉลิมพระเกียรติช่วยเด็กปัญญาอ่อน/ (ไอเอ็นเอ็นออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค. 56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...