ศอ.บต.มอบรถเข็นผู้การชายแดนใต้ อีกสองหมื่นกว่ารอการช่วยเหลือ

แสดงความคิดเห็น

ศอ.บต.มอบรถเข็นผู้การชายแดนใต้ อีกสองหมื่นกว่ารอการช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการจากโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต. โดยมี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 16 กรมสุขภาพจิต และผู้พิการในจังหวัดยะลากว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนร่วมกันทำสิ่งที่เป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง เพราะได้ร่วมกันมอบสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้พิการ สื่อออกมาได้อย่างจริงใจว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งกัน จะร่วมกันทำให้ผู้พิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ผู้พิการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและโชคชะตา โดยใช้การเยียวยาทางจิตวิญญาณในการดูแล สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ดำเนินการในวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาต่อยอดให้สังคมเห็นว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการจุดประกายความคิดของทุกภาคส่วนให้ เห็นว่าเราจะต้องต่อยอดให้มีพลัง เราจะต้องเชื่อมโยงบูรณาการกัน นอกจากผู้แทนพิการที่มานั่งอยู่ในที่นี้แล้ว ยังมีผู้พิการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสองหมื่นกว่าคน ล้วนต้องการได้รับการช่วยเหลือ ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเริ่มจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันดูแลผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข

นางอาซีสะห์ ตาโยะ ผู้พิการจากพื้นที่ตลาดเก่า อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวด้วยน้ำตาว่า ดีใจจนอยากจะร้องไห้ ขอให้ผู้ใจดีที่บริจาครถเข็นให้ขึ้นสวรรค์ เพราะเขามีจิตใจที่สงสารและเห็นใจคนพิการ แต่ก่อนอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเลย วันนี้ได้รถเข็นแล้วคิดว่าจะไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ทุกวันนี้ต้องพยายามทำกายภาพบำบัดเพื่อให้สามารถเดินได้

ขอบคุณ http://www.matichon.co.th/news_detail.phpnewsid=1386079670&grpid=03&catid=&subcatid=

(มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ธ.ค.56)

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 4/12/2556 เวลา 06:10:58 ดูภาพสไลด์โชว์ ศอ.บต.มอบรถเข็นผู้การชายแดนใต้ อีกสองหมื่นกว่ารอการช่วยเหลือ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศอ.บต.มอบรถเข็นผู้การชายแดนใต้ อีกสองหมื่นกว่ารอการช่วยเหลือ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม ที่อาคารอเนกประสงค์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการจากโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต. โดยมี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 16 กรมสุขภาพจิต และผู้พิการในจังหวัดยะลากว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนร่วมกันทำสิ่งที่เป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง เพราะได้ร่วมกันมอบสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้พิการ สื่อออกมาได้อย่างจริงใจว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งกัน จะร่วมกันทำให้ผู้พิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ผู้พิการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและโชคชะตา โดยใช้การเยียวยาทางจิตวิญญาณในการดูแล สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ดำเนินการในวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาต่อยอดให้สังคมเห็นว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการจุดประกายความคิดของทุกภาคส่วนให้ เห็นว่าเราจะต้องต่อยอดให้มีพลัง เราจะต้องเชื่อมโยงบูรณาการกัน นอกจากผู้แทนพิการที่มานั่งอยู่ในที่นี้แล้ว ยังมีผู้พิการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสองหมื่นกว่าคน ล้วนต้องการได้รับการช่วยเหลือ ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเริ่มจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันดูแลผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข นางอาซีสะห์ ตาโยะ ผู้พิการจากพื้นที่ตลาดเก่า อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวด้วยน้ำตาว่า ดีใจจนอยากจะร้องไห้ ขอให้ผู้ใจดีที่บริจาครถเข็นให้ขึ้นสวรรค์ เพราะเขามีจิตใจที่สงสารและเห็นใจคนพิการ แต่ก่อนอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเลย วันนี้ได้รถเข็นแล้วคิดว่าจะไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ทุกวันนี้ต้องพยายามทำกายภาพบำบัดเพื่อให้สามารถเดินได้ ขอบคุณ… http://www.matichon.co.th/news_detail.phpnewsid=1386079670&grpid=03&catid=&subcatid= (มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ธ.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...