เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน จัดโครงการ "จิตอาสาเยี่ยมผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชน” ครั้งที่10 ปีที่ 2/2556 โดยเข้าเยี่ยมพี่น้อง หมู่ 3 บ้านไทรคู่ และหมู่ 2 บ้านเขาดิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ซึ่งมีกิจกรรมตรวจวัดความดันโลหิต และสนับสนุนเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผงซักฟอก ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1766686

ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ต.ค.56

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 31/10/2556 เวลา 03:53:21

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน จัดโครงการ "จิตอาสาเยี่ยมผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชน” ครั้งที่10 ปีที่ 2/2556 โดยเข้าเยี่ยมพี่น้อง หมู่ 3 บ้านไทรคู่ และหมู่ 2 บ้านเขาดิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ซึ่งมีกิจกรรมตรวจวัดความดันโลหิต และสนับสนุนเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผงซักฟอก ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1766686 ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...