แอมเวย์ชวนอ่านหนังสือเสียงช่วยผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคม เปิดเผยว่า มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ได้จัดโครงการหนังสือเสียง เพื่อผลิตหนังสือเสียงคุณภาพดีในรูปแบบซีดีระบบเดซี่ให้ผู้พิการทางสายตารวม 255 เรื่อง จำนวน 198,600 ชิ้น ตั้งแต่ปี 2547-2555 เพื่อให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ทั้งนี้ โครงการนี้อยู่ภายใต้แนวคิด One by One : เปิดโลกกว้างทางปัญญา ดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 ได้รับความร่วมมือจาก 5 สำนักพิมพ์ในการใช้ลิขสิทธิ์หนังสือ โดยปีนี้มีหนังสือ รวม 29 เล่ม คาดว่าจะผลิตเป็นหนังสือเสียงได้ 8,700 ชิ้น เพื่อแจกฟรีให้แก่หน่วยงานเพื่อผู้พิการทางสายตา 133 แห่งทั่วประเทศ จึงขอเชิญผู้มีจิตอาสาที่ผ่านการอบรมทักษะการอ่านและการออกเสียงจากวิทยากรของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนี้ที่ http://www.amwayshopping.com (ขนาดไฟล์: 0 ) โทร. 0-2840-8125 และ 0-2840-8118

ขอบคุณ... มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ต.ค.56

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 15/10/2556 เวลา 03:05:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคม เปิดเผยว่า มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ได้จัดโครงการหนังสือเสียง เพื่อผลิตหนังสือเสียงคุณภาพดีในรูปแบบซีดีระบบเดซี่ให้ผู้พิการทางสายตารวม 255 เรื่อง จำนวน 198,600 ชิ้น ตั้งแต่ปี 2547-2555 เพื่อให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ทั้งนี้ โครงการนี้อยู่ภายใต้แนวคิด One by One : เปิดโลกกว้างทางปัญญา ดำเนินการอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 ได้รับความร่วมมือจาก 5 สำนักพิมพ์ในการใช้ลิขสิทธิ์หนังสือ โดยปีนี้มีหนังสือ รวม 29 เล่ม คาดว่าจะผลิตเป็นหนังสือเสียงได้ 8,700 ชิ้น เพื่อแจกฟรีให้แก่หน่วยงานเพื่อผู้พิการทางสายตา 133 แห่งทั่วประเทศ จึงขอเชิญผู้มีจิตอาสาที่ผ่านการอบรมทักษะการอ่านและการออกเสียงจากวิทยากรของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนี้ที่ http://www.amwayshopping.com โทร. 0-2840-8125 และ 0-2840-8118 ขอบคุณ... มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...