มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบเงินจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยออทิสติกเรื้อรัง

แสดงความคิดเห็น

สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ และ เสรี โอสถานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ เป็นตัวแทนมูลนิธิโอสถานุเคราะห์มอบเงินจำนวน 1,194,735 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยออทิสติกและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ ผู้ปกครอง และองค์กรที่สนใจในการนำองค์ความรู้จากศูนย์ฯนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา ที่ปรึกษาโรงพยาบาลฯและพญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท โอสถสภา

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1753582

(ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56 )

ที่มา: ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 12/10/2556 เวลา 03:30:05

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ และ เสรี โอสถานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ เป็นตัวแทนมูลนิธิโอสถานุเคราะห์มอบเงินจำนวน 1,194,735 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยออทิสติกและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ ผู้ปกครอง และองค์กรที่สนใจในการนำองค์ความรู้จากศูนย์ฯนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา ที่ปรึกษาโรงพยาบาลฯและพญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท โอสถสภา ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1753582 (ไทยโพสต์ ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...