บันทึกสังคม: เพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

สุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และ ยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 3 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท แก่ ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อจัดซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เนื้อที่ 30 ตารางวา สำหรับเป็นสถานที่ดำเนินโครงการ "ศูนย์จัดหางานและฝึกอาชีพคนหูหนวก" เมื่อเร็วๆ นี้

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1743165

ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย.56

ที่มา: ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 28/09/2556 เวลา 03:36:18

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ และ ยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 3 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท แก่ ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อจัดซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เนื้อที่ 30 ตารางวา สำหรับเป็นสถานที่ดำเนินโครงการ "ศูนย์จัดหางานและฝึกอาชีพคนหูหนวก" เมื่อเร็วๆ นี้ ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1743165 ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...