วิทยุเนชั่น เชิญร่วมเติมเต็มความรู้และโอกาสแก่ผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

ภาพหมู่น้องๆพิการตาบอดพร้อมคณะNation Digital Voice (วิทยุเนชั่น) โดยคลื่นข่าวธุรกิจ FM 90.5 MHz. และคลื่นคนทำงาน FM 102 MHz.ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิทยุเนชั่น เชิญผู้ฟังรายการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป มาร่วม เป็นจิตอาสา บันทึกเสียงการอ่านหนังสือ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่าน รายการวิทยุ เว็บไซต์ http://www.nationradio.co.th ติดต่อจองห้องบันทึกเสียง ได้ที่ 02-338-3613 / 02-338-3894 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ย.56

Nation Digital Voice (วิทยุเนชั่น) โดยคลื่นข่าวธุรกิจ FM 90.5 MHz. และคลื่นคนทำงาน FM 102 MHz.ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice” เพื่อช่วยเหลือและเติมเต็มให้แก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยผู้บริหารในเครือผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ (Celebrity) รวมถึง ดารา นักแสดง ศิลปิน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นจิตอาสา บันทึกเสียงการอ่านหนังสือ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่าน รายการวิทยุ เว็บไซต์ http://www.nationradio.co.th และ DVD เพื่อแจกจ่ายผ่านสมาคมฯ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้ามาฟังได้ และเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง เช่น ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และผู้สูงอายุ

ภาพหมู่น้องๆพิการตาบอด

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งในจิตอาสาเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ และความบันเทิง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งหนังสือเสียงในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะถูกกระจายส่งไปตามห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบริการสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประเภทของหนังสือ ที่สามารถนำมาอ่านได้ อาทิ หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพนิทาน การ์ตูน เรื่องสั้น และนวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือดีในดวงใจ ของผู้พากย์เสียง ติดต่อจองห้องบันทึกเสียงได้ที่ 02-338-3613 / 02-338-3894 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ย.56

ขอบคุณ... http://www.nationchannel.com/enews_template/main/detail.php?id=88

nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.56

ที่มา: nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 27/09/2556 เวลา 03:26:17 ดูภาพสไลด์โชว์ วิทยุเนชั่น เชิญร่วมเติมเต็มความรู้และโอกาสแก่ผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพหมู่น้องๆพิการตาบอดพร้อมคณะNation Digital Voice (วิทยุเนชั่น) โดยคลื่นข่าวธุรกิจ FM 90.5 MHz. และคลื่นคนทำงาน FM 102 MHz.ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยุเนชั่น เชิญผู้ฟังรายการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป มาร่วม เป็นจิตอาสา บันทึกเสียงการอ่านหนังสือ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่าน รายการวิทยุ เว็บไซต์ http://www.nationradio.co.th ติดต่อจองห้องบันทึกเสียง ได้ที่ 02-338-3613 / 02-338-3894 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ย.56 Nation Digital Voice (วิทยุเนชั่น) โดยคลื่นข่าวธุรกิจ FM 90.5 MHz. และคลื่นคนทำงาน FM 102 MHz.ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice” เพื่อช่วยเหลือและเติมเต็มให้แก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเอง โดยผู้บริหารในเครือผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ (Celebrity) รวมถึง ดารา นักแสดง ศิลปิน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป มาร่วมเป็นจิตอาสา บันทึกเสียงการอ่านหนังสือ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่าน รายการวิทยุ เว็บไซต์ http://www.nationradio.co.th และ DVD เพื่อแจกจ่ายผ่านสมาคมฯ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้ามาฟังได้ และเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง เช่น ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และผู้สูงอายุ ภาพหมู่น้องๆพิการตาบอด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งในจิตอาสาเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ และความบันเทิง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งหนังสือเสียงในห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะถูกกระจายส่งไปตามห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบริการสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง ประเภทของหนังสือ ที่สามารถนำมาอ่านได้ อาทิ หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือธรรมะ หนังสือสุขภาพนิทาน การ์ตูน เรื่องสั้น และนวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือดีในดวงใจ ของผู้พากย์เสียง ติดต่อจองห้องบันทึกเสียงได้ที่ 02-338-3613 / 02-338-3894 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ย.56 ขอบคุณ... http://www.nationchannel.com/enews_template/main/detail.php?id=88 nationchannel.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...