ผู้พิการทางสายตาปลูกป่า เขายายเที่ยง – เกษตรทั่วไทย

แสดงความคิดเห็น

คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมน้องๆพิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับสภากาชาดไทย นำผู้พิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ภายใต้กิจกรรม “ความรัก ความฝัน ความหวัง...ป่า” จับคู่จิตอาสานำผู้พิการทางสายตาร่วมปลูกป่า พร้อมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองโรงไฟฟ้าใต้ดินแบบสูบกลับแห่งแรกและแห่งเดียวของ ประเทศไทย และชมอ่างเก็บน้ำบนเขายายเที่ยง ตลอดถึงกังหันลมพลังงานสีเขียวเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยจิตอาสาแต่ละท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะทำหน้าที่อธิบายบรรยากาศโดยทั่วไป ในระหว่างการดูงานให้ผู้พิการทางสายตาได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ธรรมชาติ รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย การปลูกป่าในครั้งนี้ นอกจากจะมีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเข้าร่วมโครงการจำนวนมากด้วย

คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมน้องๆพิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

“เพื่อให้ประชาชนจากกรุงเทพมหา นครและในพื้นที่ตลอดถึงผู้พิการทางสายตา ที่มักจะมีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์มีพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและป่า ต้นน้ำตลอดถึงการรักษาความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. เองก็ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการฟื้นฟูดูแลรักษาป่าไม้ ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา กล่าว

ด้าน นางสาวจริยา ศิริวิสัย ยุวอาสากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่ง ดีใจที่ได้มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน การปลูกป่าได้ประโยชน์มากมายหลายประการนับตั้งแต่ชะลอน้ำหลากน้ำท่วม สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าครั้งนี้ ซึ่ง กฟผ. ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด ก็มาช่วยเป็นสายตาให้กับผู้พิการทางสายตาที่ต้องเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อ ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งคอยบรรยายสภาพแวดล้อมที่เดินทางผ่านให้กับผู้พิการทางสายตาได้ สร้างจินตนาการเพื่อการรับรู้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เปิดโลกทัศน์ของเราด้วย

ทีมน้องๆพิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ด้าน ด.ญ.จิราพร วรนุช หนึ่งในผู้พิการทางสายตาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีพี่ยุวอาสากาชาดเป็นดวงตาให้ในการร่วมกิจกรรม รู้สึกตื่นเต้นมากตอนที่เข้าไปในอุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน รู้สึกกลัวนิด ๆ ก็ได้รับฟังการอธิบายถึงลักษณะของอุโมงค์ ก็สามารถจินตนาการได้ถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ และคลายความกลัวลงไป ในช่วงการปลูกป่า ซึ่งต้องเดินขึ้นภูเขาและเข้าไปในป่า ไกลพอสมควรระหว่างทางเจอโขดหินมากมาย พี่ยุวอาสากาชาดจะคอยแนะนำว่าให้เดินทางซ้ายหรือขวาเกาะแขนกันไปปลูกป่าจน สำเร็จ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่บริเวณหน้าผาเขายายเที่ยง ที่ตรงนั้นจะได้ยินเสียงลมเพราะเป็นหน้าผา ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงน้ำตก แต่ที่จริงเป็นเสียงของลม ซึ่งพี่ยุวอาสากาชาดอธิบายให้ฟังว่าเป็นหน้าผาที่สวยมาก มีลมพัดตลอดเวลาเย็นฉ่ำ และได้ยิงลูกมะค่าด้วยหนังสติ๊กเพื่อให้ไปงอกในป่าอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย ทั่วไปให้ได้ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ปัจจัยพื้นฐานของการผลิต ด้วยป่ามีน้ำก็จะดีตามมา ที่สำคัญอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำผู้พิการทางสายตา ซึ่งมองไม่เห็นได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมเช่นนี้นับเป็นความยากลำบากเหลือคณานับสำหรับผู้มองไม่เห็น เพราะตรงนั้นคือพื้นที่ป่าไม้ไม่ใช่ป่าคอนกรีต.

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/agriculture/232264 (ขนาดไฟล์: 142)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 13/09/2556 เวลา 04:59:30 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้พิการทางสายตาปลูกป่า เขายายเที่ยง – เกษตรทั่วไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมน้องๆพิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับสภากาชาดไทย นำผู้พิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ภายใต้กิจกรรม “ความรัก ความฝัน ความหวัง...ป่า” จับคู่จิตอาสานำผู้พิการทางสายตาร่วมปลูกป่า พร้อมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองโรงไฟฟ้าใต้ดินแบบสูบกลับแห่งแรกและแห่งเดียวของ ประเทศไทย และชมอ่างเก็บน้ำบนเขายายเที่ยง ตลอดถึงกังหันลมพลังงานสีเขียวเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยจิตอาสาแต่ละท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะทำหน้าที่อธิบายบรรยากาศโดยทั่วไป ในระหว่างการดูงานให้ผู้พิการทางสายตาได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ธรรมชาติ รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย การปลูกป่าในครั้งนี้ นอกจากจะมีสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเข้าร่วมโครงการจำนวนมากด้วย คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมน้องๆพิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา “เพื่อให้ประชาชนจากกรุงเทพมหา นครและในพื้นที่ตลอดถึงผู้พิการทางสายตา ที่มักจะมีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์มีพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและป่า ต้นน้ำตลอดถึงการรักษาความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. เองก็ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการฟื้นฟูดูแลรักษาป่าไม้ ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา กล่าว ด้าน นางสาวจริยา ศิริวิสัย ยุวอาสากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่ง ดีใจที่ได้มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน การปลูกป่าได้ประโยชน์มากมายหลายประการนับตั้งแต่ชะลอน้ำหลากน้ำท่วม สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าครั้งนี้ ซึ่ง กฟผ. ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด ก็มาช่วยเป็นสายตาให้กับผู้พิการทางสายตาที่ต้องเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อ ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งคอยบรรยายสภาพแวดล้อมที่เดินทางผ่านให้กับผู้พิการทางสายตาได้ สร้างจินตนาการเพื่อการรับรู้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เปิดโลกทัศน์ของเราด้วย ทีมน้องๆพิการทางสายตาร่วมปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ด้าน ด.ญ.จิราพร วรนุช หนึ่งในผู้พิการทางสายตาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีพี่ยุวอาสากาชาดเป็นดวงตาให้ในการร่วมกิจกรรม รู้สึกตื่นเต้นมากตอนที่เข้าไปในอุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน รู้สึกกลัวนิด ๆ ก็ได้รับฟังการอธิบายถึงลักษณะของอุโมงค์ ก็สามารถจินตนาการได้ถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ และคลายความกลัวลงไป ในช่วงการปลูกป่า ซึ่งต้องเดินขึ้นภูเขาและเข้าไปในป่า ไกลพอสมควรระหว่างทางเจอโขดหินมากมาย พี่ยุวอาสากาชาดจะคอยแนะนำว่าให้เดินทางซ้ายหรือขวาเกาะแขนกันไปปลูกป่าจน สำเร็จ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่บริเวณหน้าผาเขายายเที่ยง ที่ตรงนั้นจะได้ยินเสียงลมเพราะเป็นหน้าผา ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงน้ำตก แต่ที่จริงเป็นเสียงของลม ซึ่งพี่ยุวอาสากาชาดอธิบายให้ฟังว่าเป็นหน้าผาที่สวยมาก มีลมพัดตลอดเวลาเย็นฉ่ำ และได้ยิงลูกมะค่าด้วยหนังสติ๊กเพื่อให้ไปงอกในป่าอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย ทั่วไปให้ได้ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ปัจจัยพื้นฐานของการผลิต ด้วยป่ามีน้ำก็จะดีตามมา ที่สำคัญอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำผู้พิการทางสายตา ซึ่งมองไม่เห็นได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมเช่นนี้นับเป็นความยากลำบากเหลือคณานับสำหรับผู้มองไม่เห็น เพราะตรงนั้นคือพื้นที่ป่าไม้ไม่ใช่ป่าคอนกรีต. ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/agriculture/232264 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...