มอบอุปกรณ์ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการสู้ชีวิต

แสดงความคิดเห็น

มอบอุปกรณ์ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการสู้ชีวิต

วันที่ 11 ก.ย. นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี และ คณะบริหาร สมาชิกได้เดินทางออกเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของผู้พิการในเขตเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง พร้อมมอบ เครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมอบรถวิลแชร์ จำนวน 15 คัน ว๊อคเกอร์ จำนวน 5 อัน ไม้เท้า จำนวน 5 อัน และ ไม้ค้ำยัน จำนวน 5 คู่ แก่ราษฎรผู้พิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยกาย จาก ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาก และ ชมรมผู้พิการตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปรวมทั้งคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นภาระต่อครอบครัวที่ต้องดูแลด้านต่างๆให้กับคนพิการ ส่วนหนึ่งผู้ดูแลผู้พิการยังขาดความรู้เข้าใจในการดูสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจทำให้ผู้พิการบางคนมีความรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่ายต่อชีวิต ขาดกำลังใจในการดำรงชีวิต บางคนถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักงานเทศบาลแม่สะเรียง จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้กับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ อาทิเช่น โครงการเทศบาลพบปะประชาชนสู่ชุมชน ซึ่งได้มีการพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ มอบของที่ระลึก ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้ผู้พิการไม่รู้สึกโดดเดียว และมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตด้วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาชิก อสม.จาก 9 ชุมชน และ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยหวังให้ ผู้พิการ หรือ ผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง

ขอบคุณ http://m.dailynews.co.th/thailand/232254

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 13/09/2556 เวลา 04:53:08 ดูภาพสไลด์โชว์ มอบอุปกรณ์ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการสู้ชีวิต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มอบอุปกรณ์ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการสู้ชีวิต วันที่ 11 ก.ย. นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายอินทร นันทสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี และ คณะบริหาร สมาชิกได้เดินทางออกเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของผู้พิการในเขตเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง พร้อมมอบ เครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมอบรถวิลแชร์ จำนวน 15 คัน ว๊อคเกอร์ จำนวน 5 อัน ไม้เท้า จำนวน 5 อัน และ ไม้ค้ำยัน จำนวน 5 คู่ แก่ราษฎรผู้พิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยกาย จาก ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาก และ ชมรมผู้พิการตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปรวมทั้งคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นภาระต่อครอบครัวที่ต้องดูแลด้านต่างๆให้กับคนพิการ ส่วนหนึ่งผู้ดูแลผู้พิการยังขาดความรู้เข้าใจในการดูสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจทำให้ผู้พิการบางคนมีความรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่ายต่อชีวิต ขาดกำลังใจในการดำรงชีวิต บางคนถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักงานเทศบาลแม่สะเรียง จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้กับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ อาทิเช่น โครงการเทศบาลพบปะประชาชนสู่ชุมชน ซึ่งได้มีการพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ มอบของที่ระลึก ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้ผู้พิการไม่รู้สึกโดดเดียว และมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตด้วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาชิก อสม.จาก 9 ชุมชน และ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยหวังให้ ผู้พิการ หรือ ผู้สูงอายุ มีความรู้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ขอบคุณ… http://m.dailynews.co.th/thailand/232254 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...