ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรม "ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม"

แสดงความคิดเห็น

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถานอบรมทั้งวัน และ ศิริณี อักษรมี นายกสมาคมสตรีตาบอด มาช่วยเป็นวิทยากร ช่วงวันกิจกรรม 6-8 สิงหาคม 2556

อาสาสมัครจาก ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมกิจกรรม ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม ซึ่ง บ. VGI Global Media จัดขึ้นร่วมกับเสถียรธรรมสถาน โดยจัดการอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนตาบอดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่เสถียรธรรมสถานก่อน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดร. สามารถ รัตนสาคร สละเวลามาช่วยนำการอบรมทั้งวัน และ ศิริณี อักษรมี นายกสมาคมสตรีตาบอด มาช่วยเป็นวิทยากร ช่วงวันกิจกรรม 6-8 สิงหาคม 2556 คนตาบอดและอาสา ร่วมกันภาวนาและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียง

ขอบคุณ... http://www.a-sa.org/node/176

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ย.56

ที่มา: ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 5/09/2556 เวลา 04:24:31 ดูภาพสไลด์โชว์ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรม "ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถานอบรมทั้งวัน และ ศิริณี อักษรมี นายกสมาคมสตรีตาบอด มาช่วยเป็นวิทยากร ช่วงวันกิจกรรม 6-8 สิงหาคม 2556 อาสาสมัครจาก ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมกิจกรรม ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม ซึ่ง บ. VGI Global Media จัดขึ้นร่วมกับเสถียรธรรมสถาน โดยจัดการอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนตาบอดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่เสถียรธรรมสถานก่อน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดร. สามารถ รัตนสาคร สละเวลามาช่วยนำการอบรมทั้งวัน และ ศิริณี อักษรมี นายกสมาคมสตรีตาบอด มาช่วยเป็นวิทยากร ช่วงวันกิจกรรม 6-8 สิงหาคม 2556 คนตาบอดและอาสา ร่วมกันภาวนาและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียง ขอบคุณ... http://www.a-sa.org/node/176 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...