ประมูลปลาเสือเพื่อเด็กพิเศษ"ออทิสติก"ได้ปลาสวยได้บุญ เริ่ม100 บาท

แสดงความคิดเห็น

ภาพปลาเสือและภาพรูปการส่งมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ของ"น้องออทีสติก" ครั้งก่อนๆ

เดือนแห่ง"วันแม่แห่งชาติ" ขอชื่นชมคุณแม่ของน้อง "ออทิสติก" ทุกท่านที่รักและห่วงใยลูกของเธอ แม้ว่าจะเกิดมาไม่เหมือนคนอื่น สิ่งที่เห็นอยู่นี้มีอยู่จริงในสังคมรอบตัวเรา ผมขอเป็นผู้นำเสนอออกสู่สายตาทุกท่าน เขาเหล่านั้นคงไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากให้เห็นว่าลูกของเค้าก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องอยู่ได้ในสังคม ผมได้อาสาเป็นคนหนึ่งที่พอจะหารายได้เล็กๆน้อยๆ จากการประมูลปลา เพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่เหล่านั้น แม้มันจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ให้เค้าได้เห็นว่า สังคมก็ยังเห็นใจเค้าอยู่ เรามาร่วมมือกันนะครับ "ปลาสั้น ปลาพิการมีราคา แต่มนุษย์เกิดมาพิการยังไร้ผู้เหลียวแล"

ขอบคุณ... http://www.arowanastation.com/main.php?url=view&room=1&id=142409

arowanastation.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ส.ค.56

ที่มา: arowanastation.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 5/08/2556 เวลา 04:05:10 ดูภาพสไลด์โชว์ ประมูลปลาเสือเพื่อเด็กพิเศษ"ออทิสติก"ได้ปลาสวยได้บุญ เริ่ม100 บาท

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพปลาเสือและภาพรูปการส่งมอบเงินช่วยเหลือ คุณแม่ของ"น้องออทีสติก" ครั้งก่อนๆ เดือนแห่ง"วันแม่แห่งชาติ" ขอชื่นชมคุณแม่ของน้อง "ออทิสติก" ทุกท่านที่รักและห่วงใยลูกของเธอ แม้ว่าจะเกิดมาไม่เหมือนคนอื่น สิ่งที่เห็นอยู่นี้มีอยู่จริงในสังคมรอบตัวเรา ผมขอเป็นผู้นำเสนอออกสู่สายตาทุกท่าน เขาเหล่านั้นคงไม่ต้องการสิ่งใด นอกจากให้เห็นว่าลูกของเค้าก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องอยู่ได้ในสังคม ผมได้อาสาเป็นคนหนึ่งที่พอจะหารายได้เล็กๆน้อยๆ จากการประมูลปลา เพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่เหล่านั้น แม้มันจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ให้เค้าได้เห็นว่า สังคมก็ยังเห็นใจเค้าอยู่ เรามาร่วมมือกันนะครับ "ปลาสั้น ปลาพิการมีราคา แต่มนุษย์เกิดมาพิการยังไร้ผู้เหลียวแล" ขอบคุณ... http://www.arowanastation.com/main.php?url=view&room=1&id=142409 arowanastation.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...