กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict 4 All.com จัดโครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com และน้องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com นำโดย คุณนภดล ปัญญาวุฒิไกร พร้อมคณะจำนวน 15คน จัดการสอนการถ่ายภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมพงค์ประยูร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายภาพจากบริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)จำกัด เป็นกล้องถ่ายภาพจำนวน 2 ตัว เครื่องพิมพ์ภาพ Selphy CP800 1 เครื่อง และกระดาษพิมพ์รูปจำนวน 3 กล่อง ให้แก่โรงเรียน

กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com และน้องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เนื้อหาในการสอนการถ่ายภาพก็ จะเริ่มตั้งแต่ การถือกล้องเพื่อถ่ายภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน การเปลี่ยนการ์ดความจำและแบตเตอรี่ การถ่ายภาพบุคคล และสิ่งของ การพิมพ์รูป และทำอักษรเบรลล์ติดหลังรูป ตลอดจนพานักเรียนออกถ่ายรูปภาพนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัดถ่ายภาพตามอัธยาศัยในสถานที่ที่กำหนดไว้

ขอบคุณ... http://www.cfbt.or.th/songkhla/news/detail/3617

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค.56

ที่มา: โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 30/07/2556 เวลา 04:12:31 ดูภาพสไลด์โชว์ กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict 4 All.com จัดโครงการสอนนักเรียนตาบอดถ่ายภาพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com และน้องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com นำโดย คุณนภดล ปัญญาวุฒิไกร พร้อมคณะจำนวน 15คน จัดการสอนการถ่ายภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมพงค์ประยูร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายภาพจากบริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)จำกัด เป็นกล้องถ่ายภาพจำนวน 2 ตัว เครื่องพิมพ์ภาพ Selphy CP800 1 เครื่อง และกระดาษพิมพ์รูปจำนวน 3 กล่อง ให้แก่โรงเรียน กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน Pict4All.com และน้องโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เนื้อหาในการสอนการถ่ายภาพก็ จะเริ่มตั้งแต่ การถือกล้องเพื่อถ่ายภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอน การเปลี่ยนการ์ดความจำและแบตเตอรี่ การถ่ายภาพบุคคล และสิ่งของ การพิมพ์รูป และทำอักษรเบรลล์ติดหลังรูป ตลอดจนพานักเรียนออกถ่ายรูปภาพนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัดถ่ายภาพตามอัธยาศัยในสถานที่ที่กำหนดไว้ ขอบคุณ... http://www.cfbt.or.th/songkhla/news/detail/3617 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...