VGIจัดกิจกรรม'ดวงตา(ให้เธอ)เห็นธรรม' นำผู้พิการทางสายตาร่วมปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน

แสดงความคิดเห็น

มารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VGI เพราะตระหนักว่า มีผู้พิการทางสายตามากมายที่อยู่ในโลกที่มืดมนและมองไม่เห็น แต่ความมืดเหล่านั้นก็ไม่อาจปิดกั้นแรงศรัทธาเต็มหัวใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมได้ ทำให้บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ร่วมกับเสถียรธรรมสถานและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' ภายใต้โครงการ 'หนึ่งวันพันรอยยิ้ม' เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

มารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VGI ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินโครงการ 'หนึ่งวันพันรอยยิ้ม' ของ VGI มีแนวคิดที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่คนในสังคม ซึ่งรูปแบบกิจกรรมในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยกิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มาจากการสำรวจความต้องการของผู้พิการทางสายตาที่มีความประสงค์จะศึกษาและ ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบในจิตใจ ทาง VGI จึงร่วมกับ เสถียรธรรมสถานและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ชักชวนผู้ที่สนใจร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตา ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่เสถียรธรรมสถาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

"กิจกรรมในครั้งนี้ VGI จะจัดทำสื่อโฆษณาเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจะรับจิตอาสาจำนวน 60 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้พิการทางสายตาที่จะเข้าร่วม โครงการจำนวน 50 คน ที่เสถียรธรรมสถานในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้ เพื่อร่วมทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสฉลอง 81 พรรษามหาราชินีในปีนี้" ผู้บริหาร VGI กล่าว

พร้อมกันนี้ VGI ยังจะนำภาพถ่ายที่เกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มาจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่าย ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมอีกด้วย

ด้าน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้ร่วมปฏิบัติธรรมถือเป็นมหากุศลที่ดีให้ แก่ทุกฝ่าย ที่จะได้ร่วมกันทำความดีสืบสานพระพุทธศาสนา โดยผู้มีจิตอาสาและผู้พิการทางสายตาที่เข้าร่วมกิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' ในครั้งนี้ จะได้ฝึกปฏิบัติธรรมสร้างวิถีชีวิตแห่งการภาวนา ด้วยภาวนา 4 ซึ่งเป็นการเรียนรู้การภาวนาเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งสติจากกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมปฏิบัติ ได้แก่ การทำงานเป็นฐานภาวนา ฝึกอายตนะ แลกเปลี่ยนความรู้ฟังกันด้วยหัวใจและสร้างสมดุลกาย-ใจ ด้วยธรรมชาติบำบัด เพื่อทำให้จิตใจมีความสงบจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

ขณะที่ สุทัศน์ ปึงศิริพัฒนา อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้พิการทางสายตาหลายราย สนใจที่จะศึกษาธรรมมะและปฏิบัติธรรม แต่ด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมะได้อย่างที่ตั้งใจไว้ โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้ปฏิบัติ ธรรม และเป็นการเปิดกว้างสร้างความเท่าเทียมให้แก่คนในสังคมทุกคนได้มีโอกาส ปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบทางจิตใจได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณ https://bay171.mail.live.com/default.aspx?n=77789420&fid=1#n=232957516&fid=1&cid=1337dde9-3092-f07a-cd01-fa8a3d009192&fv=1

newswit.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค.56

ที่มา: newswit.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 30/07/2556 เวลา 04:10:14 ดูภาพสไลด์โชว์ VGIจัดกิจกรรม'ดวงตา(ให้เธอ)เห็นธรรม' นำผู้พิการทางสายตาร่วมปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VGI เพราะตระหนักว่า มีผู้พิการทางสายตามากมายที่อยู่ในโลกที่มืดมนและมองไม่เห็น แต่ความมืดเหล่านั้นก็ไม่อาจปิดกั้นแรงศรัทธาเต็มหัวใจในการมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมได้ ทำให้บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ร่วมกับเสถียรธรรมสถานและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' ภายใต้โครงการ 'หนึ่งวันพันรอยยิ้ม' เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน มารุต อรรถไกวัลวที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VGI ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินโครงการ 'หนึ่งวันพันรอยยิ้ม' ของ VGI มีแนวคิดที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่คนในสังคม ซึ่งรูปแบบกิจกรรมในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยกิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มาจากการสำรวจความต้องการของผู้พิการทางสายตาที่มีความประสงค์จะศึกษาและ ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบในจิตใจ ทาง VGI จึงร่วมกับ เสถียรธรรมสถานและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ชักชวนผู้ที่สนใจร่วมกันสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตา ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่เสถียรธรรมสถาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน "กิจกรรมในครั้งนี้ VGI จะจัดทำสื่อโฆษณาเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจะรับจิตอาสาจำนวน 60 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้พิการทางสายตาที่จะเข้าร่วม โครงการจำนวน 50 คน ที่เสถียรธรรมสถานในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้ เพื่อร่วมทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสฉลอง 81 พรรษามหาราชินีในปีนี้" ผู้บริหาร VGI กล่าว พร้อมกันนี้ VGI ยังจะนำภาพถ่ายที่เกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มาจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่าย ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมอีกด้วย ด้าน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้ร่วมปฏิบัติธรรมถือเป็นมหากุศลที่ดีให้ แก่ทุกฝ่าย ที่จะได้ร่วมกันทำความดีสืบสานพระพุทธศาสนา โดยผู้มีจิตอาสาและผู้พิการทางสายตาที่เข้าร่วมกิจกรรม 'ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม' ในครั้งนี้ จะได้ฝึกปฏิบัติธรรมสร้างวิถีชีวิตแห่งการภาวนา ด้วยภาวนา 4 ซึ่งเป็นการเรียนรู้การภาวนาเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งสติจากกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมปฏิบัติ ได้แก่ การทำงานเป็นฐานภาวนา ฝึกอายตนะ แลกเปลี่ยนความรู้ฟังกันด้วยหัวใจและสร้างสมดุลกาย-ใจ ด้วยธรรมชาติบำบัด เพื่อทำให้จิตใจมีความสงบจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ขณะที่ สุทัศน์ ปึงศิริพัฒนา อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้พิการทางสายตาหลายราย สนใจที่จะศึกษาธรรมมะและปฏิบัติธรรม แต่ด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมะได้อย่างที่ตั้งใจไว้ โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้ปฏิบัติ ธรรม และเป็นการเปิดกว้างสร้างความเท่าเทียมให้แก่คนในสังคมทุกคนได้มีโอกาส ปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบทางจิตใจได้อย่างแท้จริง ขอบคุณ … https://bay171.mail.live.com/default.aspx?n=77789420&fid=1#n=232957516&fid=1&cid=1337dde9-3092-f07a-cd01-fa8a3d009192&fv=1 newswit.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...