กุ๊บกิ๊บ ชวนคนไทยสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการ และ คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

กุ๊บกิ๊บ ถ่ายรูปคู่กับคนพิการนั่งรถเข็นภายใน“พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

หลังจากผ่านมรสุมรักมามาดๆ กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย ก็ยังเนื้อหอมมีกระแสข่าว เรื่องความรัก มาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน แต่ล่าสุด กุ๊บกิ๊บ ขอพักเรื่องรักๆ ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ใน “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อสานต่อนโยบายจากทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการในทุกมิติ เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อคนพิการจากการเป็นภาระ ให้เป็นพลังของสังคม โดยการร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันก่อน

ภายในงาน กุ๊บกิ๊บ ได้ร่วมชมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสำหรับอำนวยความสะดวก ให้คน พิการพร้อมทั้งร่วมทักทายพูดคุยและให้กำลังใจกับเหล่าคนพิการที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ซึ่งก็สร้างความประทับได้ให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนพิการเป็นอย่างมาก โดยในงานนี้ยังได้ดาราสาวสวย “จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ” มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดงานอีกด้วย

กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “การได้มาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้กิ๊บได้สัมผัสถึงความประทับใจ ที่มีหลายหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของเหล่าคนพิการ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อคนพิการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าคนพิการ สำหรับกิ๊บ กิ๊บมองว่าคนพิการเขาก็มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าคนที่ครบ 32 อย่างเราๆ เพียงแต่สังคมไทยเรายังไม่ค่อยเปิดรับพวกเค้าเสียเท่าไหร่ กิ๊บจึงอยากให้คนไทยทุกคนมาร่วมสร้างเจตคติต่อคนพิการ อย่ามองพวกเค้าเป็นภาระทางสังคม แต่มาสนับสนุนให้พวกเค้าเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยของเรา ดีกว่า เพื่อที่พวกเขาจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขค่ะ”

ขอบคุณ... http://www.newsplus.co.th/6841

Newsplus ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.56

ที่มา: Newsplus ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 27/07/2556 เวลา 03:06:53 ดูภาพสไลด์โชว์ กุ๊บกิ๊บ ชวนคนไทยสร้างเจตคติที่ดีต่อความพิการ และ คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กุ๊บกิ๊บ ถ่ายรูปคู่กับคนพิการนั่งรถเข็นภายใน“พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” หลังจากผ่านมรสุมรักมามาดๆ กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย ก็ยังเนื้อหอมมีกระแสข่าว เรื่องความรัก มาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน แต่ล่าสุด กุ๊บกิ๊บ ขอพักเรื่องรักๆ ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ใน “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อสานต่อนโยบายจากทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการในทุกมิติ เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อคนพิการจากการเป็นภาระ ให้เป็นพลังของสังคม โดยการร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันก่อน ภายในงาน กุ๊บกิ๊บ ได้ร่วมชมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสำหรับอำนวยความสะดวก ให้คน พิการพร้อมทั้งร่วมทักทายพูดคุยและให้กำลังใจกับเหล่าคนพิการที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ซึ่งก็สร้างความประทับได้ให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนพิการเป็นอย่างมาก โดยในงานนี้ยังได้ดาราสาวสวย “จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ” มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดงานอีกด้วย กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “การได้มาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้กิ๊บได้สัมผัสถึงความประทับใจ ที่มีหลายหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของเหล่าคนพิการ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อคนพิการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าคนพิการ สำหรับกิ๊บ กิ๊บมองว่าคนพิการเขาก็มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าคนที่ครบ 32 อย่างเราๆ เพียงแต่สังคมไทยเรายังไม่ค่อยเปิดรับพวกเค้าเสียเท่าไหร่ กิ๊บจึงอยากให้คนไทยทุกคนมาร่วมสร้างเจตคติต่อคนพิการ อย่ามองพวกเค้าเป็นภาระทางสังคม แต่มาสนับสนุนให้พวกเค้าเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยของเรา ดีกว่า เพื่อที่พวกเขาจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขค่ะ” ขอบคุณ... http://www.newsplus.co.th/6841 Newsplus ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...