‘กุ๊บกิ๊บ’ ร่วมสร้างเจตคติต่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

หลังจากผ่านมรสุมรักมามาดๆ “กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย” ก็ยังเนื้อหอมมีกระแสข่าว เรื่องรักอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเธอขอพักเรื่องรักๆ ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิ การและคนพิการ ในงาน “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อสานต่อนโยบายจากทางรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อคนพิการ จากการเป็นภาระให้เป็นพลังของสังคม โดยการร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) ภายในงานสาวกุ๊บกิ๊บได้ร่วมชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสำหรับอำนวยความสะดวกให้คนพิการ พร้อมทั้งร่วมทักทายพูดคุย และให้กำลังใจกับเหล่าคนพิการที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนพิการเป็น อย่างมาก

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1696724

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ค.56

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 22/07/2556 เวลา 03:36:31

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หลังจากผ่านมรสุมรักมามาดๆ “กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย” ก็ยังเนื้อหอมมีกระแสข่าว เรื่องรักอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเธอขอพักเรื่องรักๆ ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิ การและคนพิการ ในงาน “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อสานต่อนโยบายจากทางรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีต่อคนพิการ จากการเป็นภาระให้เป็นพลังของสังคม โดยการร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) ภายในงานสาวกุ๊บกิ๊บได้ร่วมชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสำหรับอำนวยความสะดวกให้คนพิการ พร้อมทั้งร่วมทักทายพูดคุย และให้กำลังใจกับเหล่าคนพิการที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนพิการเป็น อย่างมาก ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1696724 แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...