AIS นำเยาวชนหูหนวก 70 คน สร้างฝาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

เยาวชนหูหนวกกว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการกับ AIS สร้างฝาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการ "เรารักษ์ต้นน้ำ จาก เอไอเอส สานรัก เพื่อน้องด้อยโอกาส" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยครั้งนี้พาน้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยิน เข้าร่วมหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการสร้างสาธารณะประโยชน์อย่างการสร้างฝาย ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าอนุรักษ์ และแหล่งต้นน้ำ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่แห่งนี้ มีความสำคัญกับ ประชาชน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนานาชนิด ในบริเวณโดยรอบ เอไอเอสจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงการรักษาระบบวิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีความบกพร่องทาง การได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชน เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยาการน้ำและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "เรารักษ์ต้นน้ำ จาก เอไอเอส สานรัก เพื่อน้องด้อยโอกาส"

น้องๆ หูหนวกกำลังช่วยกันขุดทรายบรรจุใส่กระสอบ น้องๆ ทั้ง 70 คน ได้ร่วมกิจกรรมหลายรูปแบบที่ปลูกฝังให้มีความรักในธรรมชาติ เช่น การศึกษาวิธีปลูกผักแบบปลอดสารพิษ ภายในสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ การศึกษาสถาบันวิจัยประมงบนที่สูง ที่มีการเลี้ยงปลาสเตอเจี้ยน ปลาเคราท์และ กุ้งกร้ามแดงที่นำเข้าและจำหน่ายโดยโครงการหลวง รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างน้องๆได้เป็นอย่างดี คือ การสร้างฝายกั้นน้ำโดยการใช้กระสอบทรายและไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบ

น้องๆหูหนวกเดินดูป่าเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ ดีให้กับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากตามปกติพวกเขาจะไม่มีโอกาสออกไปทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เพราะขาดแคลนด้านงบประมาณ เอไอเอส จึงเข้ามาช่วยสานฝันน้องๆ ให้ได้มาสัมผัสและเรียนรู้กับธรรมชาตินอกห้องเรียน จากกิจกรรมทั้งหมดที่น้องๆ ได้เข้าร่วม ทำให้ใบหน้าของพวกเขาเปื้อนรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า จะไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยการพูด แต่รอยยิ้มและภาษากาย ก็บอกให้พวกเรารู้ว่า น้องๆ มีความสุขมากเพียงใด น้องบอม ตัวแทนของเพื่อนๆบอกว่า มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมและประทับใจในประวัติความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ ที่มีการพลิกแผ่นดินจากการปลูกฝิ่นมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีๆที่น้องๆ ได้รับ และได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง นอกห้องเรียน ได้สัมผัส เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคาดว่าน้องๆจะ นำความรู้ที่ได้ จากห้องเรียนธรรมชาติไปใช้ในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มั่นคงและยืนยาวต่อไป

ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/thailand/74550.html

ที่มา: voicetv ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 6/07/2556 เวลา 02:54:46 ดูภาพสไลด์โชว์ AIS นำเยาวชนหูหนวก 70 คน สร้างฝาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เยาวชนหูหนวกกว่า 70 คน เข้าร่วมโครงการกับ AIS สร้างฝาย ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการ "เรารักษ์ต้นน้ำ จาก เอไอเอส สานรัก เพื่อน้องด้อยโอกาส" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยครั้งนี้พาน้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยิน เข้าร่วมหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการสร้างสาธารณะประโยชน์อย่างการสร้างฝาย ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ป่าอนุรักษ์ และแหล่งต้นน้ำ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่แห่งนี้ มีความสำคัญกับ ประชาชน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนานาชนิด ในบริเวณโดยรอบ เอไอเอสจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงการรักษาระบบวิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีความบกพร่องทาง การได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชน เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยาการน้ำและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "เรารักษ์ต้นน้ำ จาก เอไอเอส สานรัก เพื่อน้องด้อยโอกาส" น้องๆ หูหนวกกำลังช่วยกันขุดทรายบรรจุใส่กระสอบ น้องๆ ทั้ง 70 คน ได้ร่วมกิจกรรมหลายรูปแบบที่ปลูกฝังให้มีความรักในธรรมชาติ เช่น การศึกษาวิธีปลูกผักแบบปลอดสารพิษ ภายในสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ การศึกษาสถาบันวิจัยประมงบนที่สูง ที่มีการเลี้ยงปลาสเตอเจี้ยน ปลาเคราท์และ กุ้งกร้ามแดงที่นำเข้าและจำหน่ายโดยโครงการหลวง รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างน้องๆได้เป็นอย่างดี คือ การสร้างฝายกั้นน้ำโดยการใช้กระสอบทรายและไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบ น้องๆหูหนวกเดินดูป่าเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ ดีให้กับน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากตามปกติพวกเขาจะไม่มีโอกาสออกไปทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เพราะขาดแคลนด้านงบประมาณ เอไอเอส จึงเข้ามาช่วยสานฝันน้องๆ ให้ได้มาสัมผัสและเรียนรู้กับธรรมชาตินอกห้องเรียน จากกิจกรรมทั้งหมดที่น้องๆ ได้เข้าร่วม ทำให้ใบหน้าของพวกเขาเปื้อนรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า จะไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยการพูด แต่รอยยิ้มและภาษากาย ก็บอกให้พวกเรารู้ว่า น้องๆ มีความสุขมากเพียงใด น้องบอม ตัวแทนของเพื่อนๆบอกว่า มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมและประทับใจในประวัติความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ ที่มีการพลิกแผ่นดินจากการปลูกฝิ่นมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีๆที่น้องๆ ได้รับ และได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง นอกห้องเรียน ได้สัมผัส เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคาดว่าน้องๆจะ นำความรู้ที่ได้ จากห้องเรียนธรรมชาติไปใช้ในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มั่นคงและยืนยาวต่อไป ขอบคุณ... http://news.voicetv.co.th/thailand/74550.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...