คนดังท้องถิ่น : มุ่งดูแลสุขภาพคนพื้นที่ เน้นสูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส

แสดงความคิดเห็น

"ก้าน กุณะวงษ์" นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ

เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เป็นชุมชนใหญ่ของจังหวัดมี 9 หมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ปัจจุบันมีประชากรสูงอายุกว่า 1,000 คนเศษ เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ตระหนักและห่วงใยปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาขยะและทำให้ค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพิ่มขึ้นเช่นกัน

"ก้าน กุณะวงษ์" นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เปิดเผยว่า เมื่อขยะเพิ่มขึ้นทำให้เทศบาลเสียค่าใช้จ่ายตันละ 300 บาท ขนไปทิ้งวันละ 3 เที่ยวเป็นเงินที่เทศบาลต้องจ่าย ให้โรงกำจัดขยะที่คิดตามน้ำหนัก เทศบาลพยายามให้เหลือวันละเที่ยวเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงจะได้นำเงินไปพัฒนาด้าน อื่นๆ ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 1 ชุมชน เทศบาลให้ชุมชนบริหารจัดการกันเองในการคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล เศษไม้ ใบไม้ เศษปูนที่เคยทิ้งลงถังขยะก็ไม่มีอีกแล้ว ชุมชนจะจัดการกันเองโดยกำหนดเป็นเทศบัญญัติเป็น "ธรรมนูญท้องถิ่น" สอดคล้องกับการเข้าสู่ "ตำบลสุขภาวะ" ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ส่วนโครงการหลักประกันสุขภาพชุมชนเทศบาลเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดย สปสช.ให้งบมา 40 บาทต่อคน เทศบาลสมทบให้ 100% หรือ 40 บาท เหมือนกัน พร้อมจัดรถพ่นหมอกควัน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมีรถยนต์ มีบุคลากรไว้บริการคนเจ็บป่วย 24 ชั่วโมง ทั้งส่ง-รับ กลับจากสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์เลย โดยประสานโรงพยาบาลไว้ทั้งการนัดผู้ป่วย นัดโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้า หากเป็นกรณีไม่ฉุกเฉินเป็นโครงการต่อเนื่องขยายผลให้ทั่วถึง

นายกทต.นาอ้อ กล่าวอีกว่า ด้านคนพิการก็มีการลงขัน 100 บาทต่อคน เป็นหุ้นแล้วนัดมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อทำอาชีพ ทำของที่ระลึกไว้ขายให้แก่ผู้มาเยือนและไว้บริการในงานกิจกรรมที่วัด งานต่างๆ เป็นรายได้เป็นการสร้างกำลังใจด้านกายสุขภาพจิตเป็นชมรมผู้พิการและชมรมผู้ สูงอายุที่พบกัน 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งร่วมออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมผลิตสินค้าสร้างงานสร้างรายได้ทั้งเครื่องจักสาน เป็นต้น

นอกจากนี้ทต.นาอ้อยังจัดโครงการตรวจสารเคมีแก่ประชาชนและเตรียมจัด ซื้อ"เครื่องวัดมวลกาย" ไว้ประจำเทศบาลเพื่อตรวจร่างกายให้รู้จักตนเองมากขึ้นเพราะมีปัญหาความอ้วน ความดัน เบาหวาน ไขมันในร่างกายหรือแก่เกินวัย พร้อมส่งเสริมการตรวจหาโรคภัยในเบื้องต้นและจัดสถานที่ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก และให้ประชาชนร่วมบริหารกันเองในชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มการบริการประชาชนนั่นเองโดย...บุญชู ศรีไตรภพ

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/detail/20130701/162248/

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 1/07/2556 เวลา 02:46:15 ดูภาพสไลด์โชว์ คนดังท้องถิ่น : มุ่งดูแลสุขภาพคนพื้นที่ เน้นสูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

\"ก้าน กุณะวงษ์\" นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เป็นชุมชนใหญ่ของจังหวัดมี 9 หมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ปัจจุบันมีประชากรสูงอายุกว่า 1,000 คนเศษ เทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ตระหนักและห่วงใยปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาขยะและทำให้ค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพิ่มขึ้นเช่นกัน "ก้าน กุณะวงษ์" นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เปิดเผยว่า เมื่อขยะเพิ่มขึ้นทำให้เทศบาลเสียค่าใช้จ่ายตันละ 300 บาท ขนไปทิ้งวันละ 3 เที่ยวเป็นเงินที่เทศบาลต้องจ่าย ให้โรงกำจัดขยะที่คิดตามน้ำหนัก เทศบาลพยายามให้เหลือวันละเที่ยวเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงจะได้นำเงินไปพัฒนาด้าน อื่นๆ ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 1 ชุมชน เทศบาลให้ชุมชนบริหารจัดการกันเองในการคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล เศษไม้ ใบไม้ เศษปูนที่เคยทิ้งลงถังขยะก็ไม่มีอีกแล้ว ชุมชนจะจัดการกันเองโดยกำหนดเป็นเทศบัญญัติเป็น "ธรรมนูญท้องถิ่น" สอดคล้องกับการเข้าสู่ "ตำบลสุขภาวะ" ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ส่วนโครงการหลักประกันสุขภาพชุมชนเทศบาลเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดย สปสช.ให้งบมา 40 บาทต่อคน เทศบาลสมทบให้ 100% หรือ 40 บาท เหมือนกัน พร้อมจัดรถพ่นหมอกควัน หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมีรถยนต์ มีบุคลากรไว้บริการคนเจ็บป่วย 24 ชั่วโมง ทั้งส่ง-รับ กลับจากสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์เลย โดยประสานโรงพยาบาลไว้ทั้งการนัดผู้ป่วย นัดโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้า หากเป็นกรณีไม่ฉุกเฉินเป็นโครงการต่อเนื่องขยายผลให้ทั่วถึง นายกทต.นาอ้อ กล่าวอีกว่า ด้านคนพิการก็มีการลงขัน 100 บาทต่อคน เป็นหุ้นแล้วนัดมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อทำอาชีพ ทำของที่ระลึกไว้ขายให้แก่ผู้มาเยือนและไว้บริการในงานกิจกรรมที่วัด งานต่างๆ เป็นรายได้เป็นการสร้างกำลังใจด้านกายสุขภาพจิตเป็นชมรมผู้พิการและชมรมผู้ สูงอายุที่พบกัน 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งร่วมออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมผลิตสินค้าสร้างงานสร้างรายได้ทั้งเครื่องจักสาน เป็นต้น นอกจากนี้ทต.นาอ้อยังจัดโครงการตรวจสารเคมีแก่ประชาชนและเตรียมจัด ซื้อ"เครื่องวัดมวลกาย" ไว้ประจำเทศบาลเพื่อตรวจร่างกายให้รู้จักตนเองมากขึ้นเพราะมีปัญหาความอ้วน ความดัน เบาหวาน ไขมันในร่างกายหรือแก่เกินวัย พร้อมส่งเสริมการตรวจหาโรคภัยในเบื้องต้นและจัดสถานที่ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก และให้ประชาชนร่วมบริหารกันเองในชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มการบริการประชาชนนั่นเองโดย...บุญชู ศรีไตรภพ ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/detail/20130701/162248/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...