กาชาดขอนแก่นแจกรถคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบสามล้อโยกให้แก่คนพิการครั้งที่ ๓ จำนวน ๕๐ คัน คันละ ๕,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการ "กาชาด เพื่อนร่วมเดินทาง"

นางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก สภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการ ปัจจุบันพบว่ามีคนพิการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จากโรคเรื้อรัง และจากพันธุกรรม สำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีคนพิการที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว จำนวน ๓๓,๘๒๔ คน และมีคนพิการที่มีความพิการอัมพาตท่อนล่าง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างคนปกติ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจึงทำโครงการ "กาชาด เพื่อนร่วมเดินทาง" เพื่อจัดซื้อรถสามล้อโยกมอบแก่คนพิการ

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓๐ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 16:01:11

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบสามล้อโยกให้แก่คนพิการครั้งที่ ๓ จำนวน ๕๐ คัน คันละ ๕,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการ "กาชาด เพื่อนร่วมเดินทาง" นางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก สภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการ ปัจจุบันพบว่ามีคนพิการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จากโรคเรื้อรัง และจากพันธุกรรม สำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีคนพิการที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว จำนวน ๓๓,๘๒๔ คน และมีคนพิการที่มีความพิการอัมพาตท่อนล่าง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างคนปกติ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจึงทำโครงการ "กาชาด เพื่อนร่วมเดินทาง"

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...