อีตั้น ประกวดภาพ Car Of Dream...เพื่อคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น

อีตั้น จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Car Of Dream มอบเงินรางวัลร่วมบริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านโครงการ “จากตาเรา…สู่ใจเขา” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อคนตาบอดผ่านปติมากรรมนูนต่ำ จากภาพถ่ายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และศิลปินระดับประเทศ

ETON Drive To Share เริ่มขับเคลื่อนความช่วยเหลือสังคมอีกครั้งในปี้นี้ ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอดในชื่อโครงการ “จากตาเรา…สู่ใจเขา” โดยเชิญลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์โอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความพิการทางสายตา จัดกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในการประกวดภาพถ่ายกับชื่อกิจกรรมว่า “ภาพถ่ายคุณเพื่อสังคม” ในหัวข้อการประกวด CAR of DREAM ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับภาพถ่ายและประติมากรรมนูนต่ำจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และยังมีโอกาสได้ร่วมช่วยเหลือสังคมกับ อีตั้น อิมปอร์ท ด้วยการมอบเงินรางวัลจากการประกวด มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โครงการนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอด นอกจากนี้ ภาพถ่ายที่ชนะเลิศจะได้นำไปถ่ายทอดจินตนาการสู่การจัดทำประติมากรรมนูนต่ำ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสและจินตนาการเกี่ยวกับภาพได้อย่างดีขึ้น อีกทั้งภาพดังกล่าวจะได้ถูกจัดแสดงในนิทรรศการร่วมกับภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินอิสระชื่อดัง ให้ผู้พิการทางสายตาจากทั่วประเทศได้เข้าชมอีกด้วย

โครงการนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอด “จากตาเราสู่ใจเขา” ซึ่งอีตั้นให้การสนับสนุนในครั้งนี้นั้น เริ่มจากเป็นการรวมตัวของช่างภาพอิสระชื่อว่า Escape เป็นกลุ่มคนที่รักในการถ่ายภาพ แต่ยังคงมีจิตสำนึกที่มีคุณค่าและสูงส่งในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือไปยังผู้พิการทางสายตา มีแนวคิดหลักว่าจำนวนผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ถึงโลกภายนอกด้วยการใช้สายตาได้เช่นบุคคลทั่วไป ทำให้พวกเขาเหล่านั้นถูกตัดขาดจากการรับรู้ในหลายๆ ด้าน รวมถึงศิลปะทางด้านภาพถ่าย ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นหลายครั้ง แต่ในประเทศไทยเอง ยังไม่เคยมีการจัดงานแสดงศิลปะ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้มาก่อน จึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดงานศิลปะในแขนงภาพถ่ายผ่านประติมากรรมนูนต่ำ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ภาพถ่ายเหล่านั้นร่วมกับคนปกติทางสายตา โดยได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายคือ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และกลุ่มช่างภาพอิสระ Escape โดยภาพที่นำมาแสดงในงานนั้น ทางนิทรรศการได้รับภาพที่สำคัญที่สุดคือภาพพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และภาพจากศิลปินชื่อดังมากมาย

การร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคมนี้ โดยตัดสินในวันที่ ๙ ตุลาคม ที่ บริษัทอีตั้น อิมปอร์ท จำกัด และประกาศผลในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ เว็บไซต์ http://www.facebook.com/ETONIMPORT หรือสอบถามได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทอีตั้น อิมปอร์ท จำกัด

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๘ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 16:00:19

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อีตั้น จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Car Of Dream มอบเงินรางวัลร่วมบริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านโครงการ “จากตาเรา…สู่ใจเขา” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อคนตาบอดผ่านปติมากรรมนูนต่ำ จากภาพถ่ายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และศิลปินระดับประเทศ ETON Drive To Share เริ่มขับเคลื่อนความช่วยเหลือสังคมอีกครั้งในปี้นี้ ด้วยการร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอดในชื่อโครงการ “จากตาเรา…สู่ใจเขา” โดยเชิญลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์โอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความพิการทางสายตา จัดกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในการประกวดภาพถ่ายกับชื่อกิจกรรมว่า “ภาพถ่ายคุณเพื่อสังคม” ในหัวข้อการประกวด CAR of DREAM ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับภาพถ่ายและประติมากรรมนูนต่ำจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และยังมีโอกาสได้ร่วมช่วยเหลือสังคมกับ อีตั้น อิมปอร์ท ด้วยการมอบเงินรางวัลจากการประกวด มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โครงการนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอด นอกจากนี้ ภาพถ่ายที่ชนะเลิศจะได้นำไปถ่ายทอดจินตนาการสู่การจัดทำประติมากรรมนูนต่ำ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสและจินตนาการเกี่ยวกับภาพได้อย่างดีขึ้น อีกทั้งภาพดังกล่าวจะได้ถูกจัดแสดงในนิทรรศการร่วมกับภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินอิสระชื่อดัง ให้ผู้พิการทางสายตาจากทั่วประเทศได้เข้าชมอีกด้วย โครงการนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอด “จากตาเราสู่ใจเขา” ซึ่งอีตั้นให้การสนับสนุนในครั้งนี้นั้น เริ่มจากเป็นการรวมตัวของช่างภาพอิสระชื่อว่า Escape เป็นกลุ่มคนที่รักในการถ่ายภาพ แต่ยังคงมีจิตสำนึกที่มีคุณค่าและสูงส่งในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือไปยังผู้พิการทางสายตา มีแนวคิดหลักว่าจำนวนผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ถึงโลกภายนอกด้วยการใช้สายตาได้เช่นบุคคลทั่วไป ทำให้พวกเขาเหล่านั้นถูกตัดขาดจากการรับรู้ในหลายๆ ด้าน รวมถึงศิลปะทางด้านภาพถ่าย ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นหลายครั้ง แต่ในประเทศไทยเอง ยังไม่เคยมีการจัดงานแสดงศิลปะ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้มาก่อน จึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดงานศิลปะในแขนงภาพถ่ายผ่านประติมากรรมนูนต่ำ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ภาพถ่ายเหล่านั้นร่วมกับคนปกติทางสายตา โดยได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายคือ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และกลุ่มช่างภาพอิสระ Escape โดยภาพที่นำมาแสดงในงานนั้น ทางนิทรรศการได้รับภาพที่สำคัญที่สุดคือภาพพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และภาพจากศิลปินชื่อดังมากมาย การร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคมนี้ โดยตัดสินในวันที่ ๙ ตุลาคม ที่ บริษัทอีตั้น อิมปอร์ท จำกัด และประกาศผลในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ เว็บไซต์ http://www.facebook.com/ETONIMPORT หรือสอบถามได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทอีตั้น อิมปอร์ท

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...