เทศบาลเมืองตาคลีมอบค่าป่วยการอสม. ๒๖๙ คน

แสดงความคิดเห็น

นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรี เมืองตาคลี ต.ตาคลี กล่าวว่า ในสภาพการปัจจุบัน สังคมเริ่มมีความอ่อนแอและเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลายด้าน คนพิการและคนชราถูกทอดทิ้ง อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดสภาวะการว่างงาน ทำให้คนหนุ่มคนสาวต้องเดินทางเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ทิ้งคนพิการและคนชราอยู่ตามลำพัง การส่งเสียเลี้ยงดูขาดแคลนไม่เพียงพอ บางครั้งถูกทอดทิ้งจากบุตรหลาน ทำให้การยังชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเจ็บป่วย ทำให้คนพิการและคนชราเหล่านี้มีความเป็นทุกข์ ท้อแท้ สิ้นหวัง ซึ่งเป็นการบั่นทอน ด้านสุขภาพ ร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลี ได้วางแนวทางแก้ไข หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขเริ่ม ก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ของสังคม

ศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลเมืองตาคลี ได้จัดประชุมอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข ออกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย หญิงหลังคลอด ในเขตชุมชนของตัวเอง และในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่ระบาดและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในเขตชุมชนจำนวน ๒๓ ชุมชน โดยแจกจ่ายสวิงช้อนลูกน้ำให้กับอาสาสมัครเพื่อกำจัดลูกน้ำ นำสวิงไปช้อนลูกน้ำในแหล่งต่างๆ ในชุมชนของตัวเอง แล้วนำลูกน้ำมาให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข ในการออกปฏิบัติงานแต่ละเดือน หากคนในชุมชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข เพื่อจะนำผู้ป่วยมาทำการรักษา

ทางศูนย์จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการพ่นยากำจัดยุงลายในบริเวณรอบเขตชุมชนนั้นๆ อนึ่งทางศูนย์สาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาเป็นประจำอยู่แล้ว และในวันเดินทางมารับค่าป่วยการที่สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และหนุนเสริมการปฏิบัติงานของ อสม.มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา: เดลินิวส์รายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๑ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 15:55:54

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรี เมืองตาคลี ต.ตาคลี กล่าวว่า ในสภาพการปัจจุบัน สังคมเริ่มมีความอ่อนแอและเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลายด้าน คนพิการและคนชราถูกทอดทิ้ง อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดสภาวะการว่างงาน ทำให้คนหนุ่มคนสาวต้องเดินทางเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ทิ้งคนพิการและคนชราอยู่ตามลำพัง การส่งเสียเลี้ยงดูขาดแคลนไม่เพียงพอ บางครั้งถูกทอดทิ้งจากบุตรหลาน ทำให้การยังชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเจ็บป่วย ทำให้คนพิการและคนชราเหล่านี้มีความเป็นทุกข์ ท้อแท้ สิ้นหวัง ซึ่งเป็นการบั่นทอน ด้านสุขภาพ ร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตาคลี ได้วางแนวทางแก้ไข หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขเริ่ม ก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ของสังคม ศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลเมืองตาคลี ได้จัดประชุมอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข ออกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย หญิงหลังคลอด ในเขตชุมชนของตัวเอง และในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่ระบาดและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในเขตชุมชนจำนวน ๒๓ ชุมชน โดยแจกจ่ายสวิงช้อนลูกน้ำให้กับอาสาสมัครเพื่อกำจัดลูกน้ำ นำสวิงไปช้อนลูกน้ำในแหล่งต่างๆ ในชุมชนของตัวเอง แล้วนำลูกน้ำมาให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข ในการออกปฏิบัติงานแต่ละเดือน หากคนในชุมชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หรือโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข เพื่อจะนำผู้ป่วยมาทำการรักษา ทางศูนย์จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการพ่นยากำจัดยุงลายในบริเวณรอบเขตชุมชนนั้นๆ อนึ่งทางศูนย์สาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาเป็นประจำอยู่แล้ว และในวันเดินทางมารับค่าป่วยการที่สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และหนุนเสริมการปฏิบัติงานของ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...