ติวเข้มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยออทิสติกช่วงภัยน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ร่วมกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ จ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมจิตอาสา ดูแลผู้ป่วยออทิสติกและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ หากเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วม กาฬสินธุ์-มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ ติวเข้มจิตอาสา และ อสม.ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม หวังเพิ่มทักษะการดูแลครอบครัว และผู้ป่วยออทิสติกหากต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสงวน ดอนสินพูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมจิตอาสา และ อสม. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยออทิสติก และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ หากเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วม โดยมีจิตอาสา และอสม.ในตำบลหลุบซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเข้าร่วมกว่า๕๐คน

นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ครอบครัว และผู้ป่วยออทิสติกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายรายได้รับผลกระทบจากภัย พิบัติน้ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งการเยียวยาและการช่วยเหลือครอบครัวออทิสติกบางครอบครัวยังได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงและถูกวิธี

ดังนั้น มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ จัดการอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา และ อสม.ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อเพิ่มทักษะ และวิธีการดูแลครอบครัวและผู้ป่วยออทิสติกหากต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วม

ผู้ป่วยออทิสติกส่วนใหญ่จะกลัวน้ำ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ดังนั้น การอบรมครั้งนี้มูลนิธิฯ จึงเน้นเพิ่มทักษะให้จิตอาสา และ อสม. ซึ่งเป็นเครือข่ายในการเร่งสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติกให้ดีขึ้นมากที่สุด

โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ไม่ให้เด็กตกใจง่าย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม และที่สำคัญ เป็นการทำให้สังคม หรือชุมชนนั้นๆ ทราบว่าบ้านหลังไหนมีผู้ป่วยออทิสติก หากเกิดสถานการณ์ภัยน้ำท่วมขึ้นจริงผู้ป่วยออทิสติกจะได้รับการช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๘ ก.ย.๕๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 15:55:06 ดูภาพสไลด์โชว์ ติวเข้มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยออทิสติกช่วงภัยน้ำท่วม

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ร่วมกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ จ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมจิตอาสา ดูแลผู้ป่วยออทิสติกและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ หากเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วมกาฬสินธุ์-มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ ติวเข้มจิตอาสา และ อสม.ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม หวังเพิ่มทักษะการดูแลครอบครัว และผู้ป่วยออทิสติกหากต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสงวน ดอนสินพูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมจิตอาสา และ อสม. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยออทิสติก และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ หากเผชิญกับภัยพิบัติน้ำท่วม โดยมีจิตอาสา และอสม.ในตำบลหลุบซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเข้าร่วมกว่า๕๐คน นางสมคิด สุทธิพรม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ครอบครัว และผู้ป่วยออทิสติกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายรายได้รับผลกระทบจากภัย พิบัติน้ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งการเยียวยาและการช่วยเหลือครอบครัวออทิสติกบางครอบครัวยังได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงและถูกวิธี ดังนั้น มูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบ จัดการอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา และ อสม.ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อเพิ่มทักษะ และวิธีการดูแลครอบครัวและผู้ป่วยออทิสติกหากต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วม ผู้ป่วยออทิสติกส่วนใหญ่จะกลัวน้ำ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ ดังนั้น การอบรมครั้งนี้มูลนิธิฯ จึงเน้นเพิ่มทักษะให้จิตอาสา และ อสม. ซึ่งเป็นเครือข่ายในการเร่งสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติกให้ดีขึ้นมากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ไม่ให้เด็กตกใจง่าย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม และที่สำคัญ เป็นการทำให้สังคม หรือชุมชนนั้นๆ ทราบว่าบ้านหลังไหนมีผู้ป่วยออทิสติก หากเกิดสถานการณ์ภัยน้ำท่วมขึ้นจริงผู้ป่วยออทิสติกจะได้รับการช่วยเหลือ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...